Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2003 1
2004 3
2005 5
2006 3
2009 1
2011 1
2014 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

16 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hereditary ovarian cancer in Poland.
Menkiszak J, Gronwald J, Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Haus O, Janiszewska H, Perkowska M, Brozek I, Grzybowska E, Zientek H, Góźdź S, Kozak-Klonowska B, Urbański K, Miturski R, Kowalczyk J, Pluzańska A, Niepsuj S, Koc J, Szwiec M, Drosik K, Mackiewicz A, Lamperska K, Strózyk E, Godlewski D, Stawicka M, Waśko B, Bebenek M, Rozmiarek A, Rzepka-Górska I, Narod SA, Lubiński J. Menkiszak J, et al. Among authors: rozmiarek a. Int J Cancer. 2003 Oct 10;106(6):942-5. doi: 10.1002/ijc.11338. Int J Cancer. 2003. PMID: 12918074 Free article.
A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families.
Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Grzybowska E, Mackiewicz A, Stawicka M, Bebenek M, Sorokin D, Fiszer-Maliszewska Ł, Haus O, Janiszewska H, Niepsuj S, Góźdź S, Zaremba L, Posmyk M, Płuzańska M, Kilar E, Czudowska D, Waśko B, Miturski R, Kowalczyk JR, Urbański K, Szwiec M, Koc J, Debniak B, Rozmiarek A, Debniak T, Cybulski C, Kowalska E, Tołoczko-Grabarek A, Zajaczek S, Menkiszak J, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Narod SA, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: rozmiarek a. Int J Cancer. 2004 Jul 10;110(5):683-6. doi: 10.1002/ijc.20162. Int J Cancer. 2004. PMID: 15146557 Free article.
CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk--a population-based study.
Debniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Rozmiarek A, Debniak B, Górski B, Cybulski C, Medrek K, Mierzejewski M, Masojc B, Matyjasik J, Złowocka E, Teodorczyk U, Lener M, Klujszo-Grabowska E, Nej-Wołosiak K, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska A, Szymańska J, Castaneda J, van de Wetering T, Suchy J, Kurzawski G, Oszurek O, Narod S, Lubinski J. Debniak T, et al. Among authors: rozmiarek a. Int J Cancer. 2006 Jun 15;118(12):3180-2. doi: 10.1002/ijc.21760. Int J Cancer. 2006. PMID: 16395703 Free article.
BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland.
Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E, Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA. Lubiński J, et al. Among authors: rozmiarek a. Breast Cancer Res Treat. 2006 Sep;99(1):71-6. doi: 10.1007/s10549-006-9182-3. Epub 2006 Mar 16. Breast Cancer Res Treat. 2006. PMID: 16541315
A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer.
Debniak T, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Mackiewicz A, Gozdecka-Grodecka S, Gronwald J, Kowalska E, Haus O, Grzybowska E, Stawicka M, Swiec M, Urbański K, Niepsuj S, Waśko B, Góźdź S, Wandzel P, Szczylik C, Surdyka D, Rozmiarek A, Zambrano O, Posmyk M, Narod SA, Lubinski J. Debniak T, et al. Among authors: rozmiarek a. J Med Genet. 2005 Oct;42(10):763-5. doi: 10.1136/jmg.2005.031476. Epub 2005 May 6. J Med Genet. 2005. PMID: 15879498 Free PMC article.
Prevalence of the E318K and V320I MITF germline mutations in Polish cancer patients and multiorgan cancer risk-a population-based study.
Gromowski T, Masojć B, Scott RJ, Cybulski C, Górski B, Kluźniak W, Paszkowska-Szczur K, Rozmiarek A, Dębniak B, Maleszka R, Kładny J, Lubiński J, Dębniak T. Gromowski T, et al. Among authors: rozmiarek a. Cancer Genet. 2014 Apr;207(4):128-32. doi: 10.1016/j.cancergen.2014.03.003. Epub 2014 Mar 15. Cancer Genet. 2014. PMID: 24767713
NOD2 variants and the risk of malignant melanoma.
Debniak T, Kurzawski G, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Debniak B, Rozmiarek A, Dziuba I, Złowocka E, Suchy J, Górski B, Cybulski C, Mierzejewski M, Masojć B, Medrek K, Oszurek O, Lubiński J. Debniak T, et al. Among authors: rozmiarek a. Eur J Cancer Prev. 2005 Apr;14(2):143-6. doi: 10.1097/00008469-200504000-00010. Eur J Cancer Prev. 2005. PMID: 15785318
16 results