Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1955 1
1961 1
1964 3
1965 1
1969 2
1970 1
1971 3
1975 2
1977 2
1978 1
1979 1
1980 2
1981 3
1982 1
1984 2
1985 1
1986 2
1987 1
1988 3
1989 4
1990 2
1991 4
1992 2
1993 2
1994 4
1995 7
1996 7
1997 7
1998 8
1999 8
2000 7
2001 4
2002 8
2003 3
2004 5
2005 6
2006 4
2007 5
2008 7
2009 8
2010 6
2011 10
2012 13
2013 6
2014 7
2015 5
2016 8
2017 8
2018 10
2019 14
2020 12
2021 6
2022 10
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

245 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
What next in cervical cancer screening?
Sehnal B, Sláma J. Sehnal B, et al. Among authors: slama j. Ceska Gynekol. 2020 Winter;85(4):236-243. Ceska Gynekol. 2020. PMID: 33562978 Review. English.
NAADP-binding proteins find their identity.
Marchant JS, Gunaratne GS, Cai X, Slama JT, Patel S. Marchant JS, et al. Among authors: slama jt. Trends Biochem Sci. 2022 Mar;47(3):235-249. doi: 10.1016/j.tibs.2021.10.008. Epub 2021 Nov 20. Trends Biochem Sci. 2022. PMID: 34810081 Review.
Gene transfer.
Slama J, Andree C, Winkler T, Swain WF, Eriksson E. Slama J, et al. Ann Plast Surg. 1995 Oct;35(4):429-39. doi: 10.1097/00000637-199510000-00018. Ann Plast Surg. 1995. PMID: 8585690 Review.
[Current knowledge about HPV infection].
Mladěnka A, Kubečková A, Sláma J. Mladěnka A, et al. Among authors: slama j. Ceska Gynekol. 2016 Fall;81(5):369-375. Ceska Gynekol. 2016. PMID: 27897023 Review. Czech.
[The importance of screening in oncogynecology].
Frühauf F, Sláma J, Zikán M. Frühauf F, et al. Among authors: slama j. Ceska Gynekol. 2014 Dec;79(6):491-8. Ceska Gynekol. 2014. PMID: 25585558 Review. Czech.
Quality of life after extended pelvic exenterations.
Cibula D, Lednický Š, Höschlová E, Sláma J, Wiesnerová M, Mitáš P, Matějovský Z, Schneiderová M, Dundr P, Němejcová K, Burgetová A, Zámečník L, Vočka M, Kocián R, Frühauf F, Dostálek L, Fischerová D, Borčinová M. Cibula D, et al. Among authors: slama j. Gynecol Oncol. 2022 Jul;166(1):100-107. doi: 10.1016/j.ygyno.2022.04.022. Epub 2022 May 12. Gynecol Oncol. 2022. PMID: 35568583
[The importance of HPV vaccination in men].
Sehnal B, Chlíbek R, Sláma J. Sehnal B, et al. Among authors: slama j. Cas Lek Cesk. 2016;155(4):34-9. Cas Lek Cesk. 2016. PMID: 27481200 Review. Czech.
245 results