Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1981 2
1982 2
1984 1
2001 2
2002 1
2007 2
2008 1
2009 2
2010 1
2013 2
2014 4
2015 2
2016 1
2018 1
2019 3
2020 2
2021 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

31 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Communication with cancer patient.
Halámková J, Sláma O, Krákorová DA, Demlová R, Kuře J. Halámková J, et al. Among authors: slama o. Vnitr Lek. 2019 Spring;65(5):359-362. Vnitr Lek. 2019. PMID: 31163969 English.
31 results