Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1951 1
1952 1
1953 4
1954 1
1955 1
1959 4
1960 1
1965 2
1966 3
1967 2
1968 2
1969 1
1970 1
1975 1
1976 1
1981 2
1982 3
1983 3
1984 2
1985 3
1986 1
1987 2
1988 1
1989 1
1990 2
1992 1
1993 2
1994 3
1995 2
1996 1
1997 1
1998 3
1999 4
2001 3
2002 1
2003 2
2004 2
2005 3
2006 4
2008 3
2009 2
2010 3
2011 4
2012 3
2013 3
2014 4
2015 1
2016 3
2017 3
2018 3
2019 4
2020 6
2021 8
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

118 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Multiple sclerosis.
Hafler DA, Slavik JM, Anderson DE, O'Connor KC, De Jager P, Baecher-Allan C. Hafler DA, et al. Among authors: slavik jm. Immunol Rev. 2005 Apr;204:208-31. doi: 10.1111/j.0105-2896.2005.00240.x. Immunol Rev. 2005. PMID: 15790361 Free article. Review.
Colon Cancer and Perturbations of the Sphingolipid Metabolism.
Machala M, Procházková J, Hofmanová J, Králiková L, Slavík J, Tylichová Z, Ovesná P, Kozubík A, Vondráček J. Machala M, et al. Among authors: slavik j. Int J Mol Sci. 2019 Nov 30;20(23):6051. doi: 10.3390/ijms20236051. Int J Mol Sci. 2019. PMID: 31801289 Free PMC article. Review.
Protopine hydrochloride.
Dostál J, Zák Z, Necas M, Slavík J, Potácek M. Dostál J, et al. Among authors: slavik j. Acta Crystallogr C. 2001 May;57(Pt 5):651-2. doi: 10.1107/s0108270101003249. Epub 2001 May 15. Acta Crystallogr C. 2001. PMID: 11353282
[Transposition].
Niczky E, Müller K, Slávik J. Niczky E, et al. Among authors: slavik j. Cesk Stomatol. 1967 Jul;67(4):227-33. Cesk Stomatol. 1967. PMID: 16094937 Slovak. No abstract available.
Specific alterations of sphingolipid metabolism identified in EpCAM-positive cells isolated from human colon tumors.
Procházková J, Slavík J, Bouchal J, Levková M, Hušková Z, Ehrmann J, Ovesná P, Kolář Z, Skalický P, Straková N, Zapletal O, Kozubík A, Hofmanová J, Vondráček J, Machala M. Procházková J, et al. Among authors: slavik j. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2020 Sep;1865(9):158742. doi: 10.1016/j.bbalip.2020.158742. Epub 2020 May 21. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2020. PMID: 32447053 No abstract available.
118 results