Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1962 1
1993 1
1994 2
2001 1
2002 1
2005 2
2006 3
2007 3
2009 2
2010 2
2011 2
2015 1
2018 1
2020 1
2021 2
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

26 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Dancing manias. Between culture and medicine].
Prochwicz K, Sobczyk A. Prochwicz K, et al. Among authors: sobczyk a. Psychiatr Pol. 2011 Mar-Apr;45(2):277-87. Psychiatr Pol. 2011. PMID: 21714215 Polish.
Imaging pathological activities of human brain tissue in organotypic culture.
Le Duigou C, Savary E, Morin-Brureau M, Gomez-Dominguez D, Sobczyk A, Chali F, Milior G, Kraus L, Meier JC, Kullmann DM, Mathon B, de la Prida LM, Dorfmuller G, Pallud J, Eugène E, Clemenceau S, Miles R. Le Duigou C, et al. Among authors: sobczyk a. J Neurosci Methods. 2018 Mar 15;298:33-44. doi: 10.1016/j.jneumeth.2018.02.001. Epub 2018 Feb 7. J Neurosci Methods. 2018. PMID: 29427611 Free PMC article.
[Terminology concerning intravenous ports].
Młynarski R, Kłosińska K, Cichostępski D, Dilling M, Domke B, Duraj M, Fenikowski D, Fuss J, Góraj E, Grudzień P, Grzegorczyk I, Grzesiak J, Hasak L, Janc J, Kąkol M, Kiluk M, Kłobukowski W, Leś J, Leśnik P, Lukasiewicz S, Małas T, Malczewska A, Mierzejewski M, Misiak M, Nicpoń J, Pyrek B, Rojek E, Siemiaszko A, Siemiaszko G, Sieracki A, Smiatacz M, Sobczyk A, Starzec W, Voloboyeva A, Zdyb A. Młynarski R, et al. Among authors: sobczyk a. Wiad Lek. 2015;68(1):111-4. Wiad Lek. 2015. PMID: 26094345 Polish.
26 results