Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1999 1
2001 1
2002 1
2003 1
2004 1
2005 2
2006 3
2007 2
2008 5
2009 1
2010 1
2011 1
2012 2
2013 2
2015 1
2016 1
2017 1
2019 3
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

28 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
The spectrum of mutations predisposing to familial breast cancer in Poland.
Cybulski C, Kluźniak W, Huzarski T, Wokołorczyk D, Kashyap A, Rusak B, Stempa K, Gronwald J, Szymiczek A, Bagherzadeh M, Jakubowska A, Dębniak T, Lener M, Rudnicka H, Szwiec M, Jarkiewicz-Tretyn J, Stawicka M, Domagała P, Narod SA, Lubiński J, Akbari MR; Polish Hereditary Breast Cancer Consortium. Cybulski C, et al. Among authors: stawicka m. Int J Cancer. 2019 Dec 15;145(12):3311-3320. doi: 10.1002/ijc.32492. Epub 2019 Jun 26. Int J Cancer. 2019. PMID: 31173646 Free article.
Inherited Variants in BLM and the Risk and Clinical Characteristics of Breast Cancer.
Kluźniak W, Wokołorczyk D, Rusak B, Huzarski T, Kashyap A, Stempa K, Rudnicka H, Jakubowska A, Szwiec M, Morawska S, Gliniewicz K, Mordak K, Stawicka M, Jarkiewicz-Tretyn J, Cechowska M, Domagała P, Dębniak T, Lener M, Gronwald J, Lubiński J, Narod SA, Akbari MR, Cybulski C. Kluźniak W, et al. Among authors: stawicka m. Cancers (Basel). 2019 Oct 13;11(10):1548. doi: 10.3390/cancers11101548. Cancers (Basel). 2019. PMID: 31614901 Free PMC article.
The impact of oophorectomy on survival from breast cancer in patients with CHEK2 mutations.
Tomiczek-Szwiec J, Szwiec M, Falco M, Cybulski C, Wokolorczyk D, Jakubowska A, Gronwald J, Stawicka M, Godlewski D, Kilar E, Marczyk E, Siołek M, Wiśniowski R, Haus O, Sibilski R, Bodnar L, Sun P, Narod SA, Lubinski J, Huzarski T; Polish Breast Cancer Consortium. Tomiczek-Szwiec J, et al. Among authors: stawicka m. Br J Cancer. 2022 Mar 7. doi: 10.1038/s41416-022-01770-1. Online ahead of print. Br J Cancer. 2022. PMID: 35256754
Breast cancer predisposing alleles in Poland.
Górski B, Cybulski C, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Jakubowska A, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Szwiec M, Urbański K, Mituś J, Marczyk E, Dziuba J, Wandzel P, Surdyka D, Haus O, Janiszewska H, Debniak T, Tołoczko-Grabarek A, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Kowalska E, Narod SA, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: stawicka m. Breast Cancer Res Treat. 2005 Jul;92(1):19-24. doi: 10.1007/s10549-005-1409-1. Breast Cancer Res Treat. 2005. PMID: 15980987
Hereditary ovarian cancer in Poland.
Menkiszak J, Gronwald J, Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Haus O, Janiszewska H, Perkowska M, Brozek I, Grzybowska E, Zientek H, Góźdź S, Kozak-Klonowska B, Urbański K, Miturski R, Kowalczyk J, Pluzańska A, Niepsuj S, Koc J, Szwiec M, Drosik K, Mackiewicz A, Lamperska K, Strózyk E, Godlewski D, Stawicka M, Waśko B, Bebenek M, Rozmiarek A, Rzepka-Górska I, Narod SA, Lubiński J. Menkiszak J, et al. Among authors: stawicka m. Int J Cancer. 2003 Oct 10;106(6):942-5. doi: 10.1002/ijc.11338. Int J Cancer. 2003. PMID: 12918074 Free article.
The impact of oophorectomy on survival after breast cancer in BRCA1-positive breast cancer patients.
Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Cybulski C, Oszurek O, Szwiec M, Gugała K, Stawicka M, Morawiec Z, Mierzwa T, Falco M, Janiszewska H, Kilar E, Marczyk E, Kozak-Klonowska B, Siołek M, Surdyka D, Wiśniowski R, Posmyk M, Domagała P, Sun P, Lubiński J, Narod SA; Polish Breast Cancer Consortium. Huzarski T, et al. Among authors: stawicka m. Breast Cancer Res Treat. 2016 Apr;156(2):371-8. doi: 10.1007/s10549-016-3749-4. Epub 2016 Mar 17. Breast Cancer Res Treat. 2016. PMID: 26983446
BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland.
Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E, Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA. Lubiński J, et al. Among authors: stawicka m. Breast Cancer Res Treat. 2006 Sep;99(1):71-6. doi: 10.1007/s10549-006-9182-3. Epub 2006 Mar 16. Breast Cancer Res Treat. 2006. PMID: 16541315
BRCA1 mutations and prostate cancer in Poland.
Cybulski C, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Debniak T, Jakubowska A, Wokołorczyk D, Gliniewicz B, Sikorski A, Stawicka M, Godlewski D, Kwias Z, Antczak A, Krajka K, Lauer W, Sosnowski M, Sikorska-Radek P, Bar K, Klijer R, Romuald Z, Małkiewicz B, Borkowski A, Borkowski T, Szwiec M, Posmyk M, Narod SA, Lubiński J. Cybulski C, et al. Among authors: stawicka m. Eur J Cancer Prev. 2008 Feb;17(1):62-6. doi: 10.1097/CEJ.0b013e32809b4d20. Eur J Cancer Prev. 2008. PMID: 18090912
28 results