Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1958 1
1961 1
1962 3
1963 3
1964 4
1965 4
1966 4
1967 2
1968 7
1969 5
1970 6
1971 2
1972 3
1973 8
1974 6
1975 8
1976 9
1977 12
1978 4
1979 7
1980 7
1982 8
1983 5
1984 6
1985 5
1986 7
1987 5
1988 7
1989 4
1990 4
1991 3
1992 2
1993 1
1994 1
1995 2
1996 3
1998 1
1999 2
2001 2
2003 4
2004 3
2005 3
2008 1
2009 1
2011 1
2013 2
2014 2
2015 7
2016 2
2017 2
2018 2
2019 4
2020 6
2021 5
2022 6
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

221 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Application of organic acids for plant protection against phytopathogens.
Morgunov IG, Kamzolova SV, Dedyukhina EG, Chistyakova TI, Lunina JN, Mironov AA, Stepanova NN, Shemshura ON, Vainshtein MB. Morgunov IG, et al. Among authors: stepanova nn. Appl Microbiol Biotechnol. 2017 Feb;101(3):921-932. doi: 10.1007/s00253-016-8067-6. Epub 2016 Dec 31. Appl Microbiol Biotechnol. 2017. PMID: 28040844 Review.
The formation of human populations in South and Central Asia.
Narasimhan VM, Patterson N, Moorjani P, Rohland N, Bernardos R, Mallick S, Lazaridis I, Nakatsuka N, Olalde I, Lipson M, Kim AM, Olivieri LM, Coppa A, Vidale M, Mallory J, Moiseyev V, Kitov E, Monge J, Adamski N, Alex N, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Callan K, Cheronet O, Culleton BJ, Ferry M, Fernandes D, Freilich S, Gamarra B, Gaudio D, Hajdinjak M, Harney É, Harper TK, Keating D, Lawson AM, Mah M, Mandl K, Michel M, Novak M, Oppenheimer J, Rai N, Sirak K, Slon V, Stewardson K, Zalzala F, Zhang Z, Akhatov G, Bagashev AN, Bagnera A, Baitanayev B, Bendezu-Sarmiento J, Bissembaev AA, Bonora GL, Chargynov TT, Chikisheva T, Dashkovskiy PK, Derevianko A, Dobeš M, Douka K, Dubova N, Duisengali MN, Enshin D, Epimakhov A, Fribus AV, Fuller D, Goryachev A, Gromov A, Grushin SP, Hanks B, Judd M, Kazizov E, Khokhlov A, Krygin AP, Kupriyanova E, Kuznetsov P, Luiselli D, Maksudov F, Mamedov AM, Mamirov TB, Meiklejohn C, Merrett DC, Micheli R, Mochalov O, Mustafokulov S, Nayak A, Pettener D, Potts R, Razhev D, Rykun M, Sarno S, Savenkova TM, Sikhymbaeva K, Slepchenko SM, Soltobaev OA, Stepanova N, Svyatko S, Tabaldiev K, Teschler-Nicola M, Tishkin AA, Tkachev VV, Vasilyev S, Velemínský P, Voyakin D, Yermolayeva A, Zahir M, Zubkov VS, Zubova A, Shinde VS, Lalueza-Fox C, Meyer M, Anthony D, Boivin N, Thangaraj K, Kennett DJ, Frachetti M, Pinhasi R, Reich D. Narasimhan VM, et al. Among authors: stepanova n. Science. 2019 Sep 6;365(6457):eaat7487. doi: 10.1126/science.aat7487. Science. 2019. PMID: 31488661 Free PMC article.
Registry of Acute Myocardial Infarction. REGION-MI - Russian Registry of Acute Myocardial Infarction.
Boytsov SA, Shakhnovich RM, Erlikh AD, Tereschenko SN, Kukava NG, Rytova YK, Pevsner DV, Reitblat OM, Konstantinov SL, Kletkina AS, Shirikova GA, Nedbaikin AM, Borisova TV, Makarov SA, Chesnokova LY, Bykov AN, Shilko YV, Nikolaev DS, Istomina TA, Eremin SA, Romakh IV, Platonov DY, Rabinovich RM, Veselova NA, Urvantseva IA, Zalototskaya YI, Kostina GV, Potapova AN, Dubrovina YA, Shedrova YA, Sodnomova LB, Donirova YS, Hkludeeva EA, Khegya DV, Ivanov KI, Stepanova NV, Philippov EV, Moseychuk KA, Devyatova LS, Kolcheva YG, Rachkova SA, Nazarova OA, Menshikova IG, Pogorelova NA, Sanabasova GK, Azarin OG, Sviridova AV, Zyazina VO, Ilyamakova NA, Kuklina YA, Pronin AA, Vajnshtejn IV, Ustyugov SA, Anohina AR, Gindler AI, Shchepinova LV, Grigoreva TV, Melnik II, Sotnikova MI, Kalashnikova MV, Khramtsova NA, Medvedeva NA, Vahrakova MV, Belousov OV, Doronkina OA, Reprinceva NV, Komarov AV, Lebedev SV, Belskaya EV. Boytsov SA, et al. Among authors: stepanova nv. Kardiologiia. 2021 Jul 1;61(6):41-51. doi: 10.18087/cardio.2021.6.n1595. Kardiologiia. 2021. PMID: 34311687 English, Russian.
221 results