Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1996 1
1998 3
1999 6
2000 4
2001 3
2002 1
2003 7
2004 8
2005 7
2006 1
2007 5
2008 6
2009 5
2010 4
2011 3
2012 6
2013 8
2014 7
2015 10
2016 6
2017 7
2018 5
2019 6
2020 6
2021 3
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

111 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Ivermectin biotransformation and impact on transcriptome in Arabidopsis thaliana.
Syslová E, Landa P, Navrátilová M, Stuchlíková LR, Matoušková P, Skálová L, Szotáková B, Vaněk T, Podlipná R. Syslová E, et al. Among authors: szotakova b. Chemosphere. 2019 Nov;234:528-535. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.102. Epub 2019 Jun 13. Chemosphere. 2019. PMID: 31229714
Chiral inversion of drugs: coincidence or principle?
Wsól V, Skálová L, Szotáková B. Wsól V, et al. Among authors: szotakova b. Curr Drug Metab. 2004 Dec;5(6):517-33. doi: 10.2174/1389200043335360. Curr Drug Metab. 2004. PMID: 15578945 Review.
Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Isothiosemicarbazones with Antimycobacterial Activity.
Novotná E, Waisser K, Kuneš J, Palát K, Skálová L, Szotáková B, Buchta V, Stolaříková J, Ulmann V, Pávová M, Weber J, Komrsková J, Hašková P, Vokřál I, Wsól V. Novotná E, et al. Among authors: szotakova b. Arch Pharm (Weinheim). 2017 Aug;350(8). doi: 10.1002/ardp.201700020. Epub 2017 Jun 21. Arch Pharm (Weinheim). 2017. PMID: 28635184
111 results