Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1964 1
1973 1
1974 3
1975 2
1976 3
1977 2
1979 2
1980 1
1981 1
1983 1
1985 1
1986 5
1987 1
1988 1
1989 1
1990 1
1992 1
1993 1
1995 2
1996 4
1997 2
1999 2
2001 1
2002 3
2003 3
2004 6
2005 5
2006 6
2007 3
2008 3
2009 1
2011 4
2012 5
2013 4
2015 1
2017 4
2018 3
2019 4
2023 3
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

93 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Systemic and local vascular inflammation and arterial reactive oxygen species generation in patients with advanced cardiovascular diseases.
Sulicka-Grodzicka J, Szczepaniak P, Jozefczuk E, Urbanski K, Siedlinski M, Niewiara Ł, Guzik B, Filip G, Kapelak B, Wierzbicki K, Korkosz M, Guzik TJ, Mikolajczyk TP. Sulicka-Grodzicka J, et al. Among authors: urbanski k. Front Cardiovasc Med. 2023 Sep 7;10:1230051. doi: 10.3389/fcvm.2023.1230051. eCollection 2023. Front Cardiovasc Med. 2023. PMID: 37745103 Free PMC article.
[Oxidative stress and vascular function].
Urbański K, Nowak M, Guzik TJ. Urbański K, et al. Postepy Biochem. 2013;59(4):424-31. Postepy Biochem. 2013. PMID: 24745173 Review. Polish.
Breast cancer predisposing alleles in Poland.
Górski B, Cybulski C, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Jakubowska A, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Szwiec M, Urbański K, Mituś J, Marczyk E, Dziuba J, Wandzel P, Surdyka D, Haus O, Janiszewska H, Debniak T, Tołoczko-Grabarek A, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Kowalska E, Narod SA, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: urbanski k. Breast Cancer Res Treat. 2005 Jul;92(1):19-24. doi: 10.1007/s10549-005-1409-1. Breast Cancer Res Treat. 2005. PMID: 15980987
Hereditary ovarian cancer in Poland.
Menkiszak J, Gronwald J, Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Haus O, Janiszewska H, Perkowska M, Brozek I, Grzybowska E, Zientek H, Góźdź S, Kozak-Klonowska B, Urbański K, Miturski R, Kowalczyk J, Pluzańska A, Niepsuj S, Koc J, Szwiec M, Drosik K, Mackiewicz A, Lamperska K, Strózyk E, Godlewski D, Stawicka M, Waśko B, Bebenek M, Rozmiarek A, Rzepka-Górska I, Narod SA, Lubiński J. Menkiszak J, et al. Among authors: urbanski k. Int J Cancer. 2003 Oct 10;106(6):942-5. doi: 10.1002/ijc.11338. Int J Cancer. 2003. PMID: 12918074
[Xanthogranulomatous pyelonephritis].
Przybyl L, Dzwonkowski J, Lukaszewski B, Urbański K, Münster B, Pawlak B. Przybyl L, et al. Among authors: urbanski k. Pol Arch Med Wewn. 1974 Feb;51(2):199-203. Pol Arch Med Wewn. 1974. PMID: 4816364 Polish. No abstract available.
[Embryonal rhabdomyosarcoma].
Gronowski B, Urbański K. Gronowski B, et al. Among authors: urbanski k. Wiad Lek. 1977 Feb 1;30(3):233-5. Wiad Lek. 1977. PMID: 842028 Polish. No abstract available.
Assessment of the pollution and ecological risk of lead and cadmium in soils.
Wieczorek J, Baran A, Urbański K, Mazurek R, Klimowicz-Pawlas A. Wieczorek J, et al. Among authors: urbanski k. Environ Geochem Health. 2018 Dec;40(6):2325-2342. doi: 10.1007/s10653-018-0100-5. Epub 2018 Mar 27. Environ Geochem Health. 2018. PMID: 29589150 Free PMC article.
93 results