Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1910 1
1933 1
1948 5
1949 1
1950 2
1951 6
1952 4
1953 4
1954 2
1955 4
1956 1
1957 2
1958 2
1959 1
1961 1
1962 1
1963 2
1964 1
1966 3
1967 2
1968 4
1969 5
1970 5
1971 10
1972 6
1973 6
1974 8
1975 9
1976 6
1977 6
1978 5
1979 7
1980 10
1981 1
1982 3
1983 3
1984 9
1985 3
1986 6
1987 9
1988 8
1989 6
1990 6
1991 11
1992 5
1993 6
1994 10
1995 6
1996 13
1997 14
1998 11
1999 8
2000 12
2001 6
2002 9
2003 10
2004 3
2005 4
2006 14
2007 7
2008 14
2009 9
2010 12
2011 12
2012 5
2013 12
2014 7
2015 3
2016 11
2017 9
2018 16
2019 3
2020 3
2021 7
2022 5
2023 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

454 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Legeprofesjonens (kosm)etiske problem.
Vogt H, Pahle A. Vogt H, et al. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Aug 15;138(13). doi: 10.4045/tidsskr.18.0607. Print 2018 Sep 4. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018. PMID: 30180487 Free article. Norwegian. No abstract available.
Medical tourism.
Vogt HB. Vogt HB. S D Med. 2010 Dec;63(12):405. S D Med. 2010. PMID: 21265483 No abstract available.
Rhinitis.
Vogt HB. Vogt HB. Prim Care. 1990 Jun;17(2):309-22. Prim Care. 1990. PMID: 2196612 Review.
H. Vogt og C. Lunde svarer.
Vogt H, Lunde C. Vogt H, et al. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Mar 16;138(6). doi: 10.4045/tidsskr.18.0188. Print 2018 Mar 20. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018. PMID: 29557124 Free article. Norwegian. No abstract available.
Effective patient education.
Vogt HB. Vogt HB. S D Med. 2009 Apr;62(4):139-40. S D Med. 2009. PMID: 19402298 No abstract available.
Analyse av en medisinsk fremtidsvisjon.
Vogt H. Vogt H. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 16;137(19). doi: 10.4045/tidsskr.17.0545. Print 2017 Oct 17. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017. PMID: 29043747 Free article. Norwegian. No abstract available.
Precision medicine in the clouds.
Vogt H, Green S, Broderson J. Vogt H, et al. Nat Biotechnol. 2018 Aug 6;36(8):678-680. doi: 10.1038/nbt.4210. Nat Biotechnol. 2018. PMID: 30080826 No abstract available.
[Drinking cures].
VOGT H. VOGT H. Dtsch Med Wochenschr. 1951 Apr 6;76(14):447-9. doi: 10.1055/s-0028-1116698. Dtsch Med Wochenschr. 1951. PMID: 14831421 Undetermined Language. No abstract available.
454 results