Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 1
2005 2
2006 4
2009 1
2010 2
2013 1
2014 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

13 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
CHEK2 mutations and HNPCC-related colorectal cancer.
Suchy J, Cybulski C, Wokołorczyk D, Oszurek O, Górski B, Debniak T, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dziuba I, Gogacz M, Wiśniowski R, Wandzel P, Banaszkiewicz Z, Kurzawski G, Kładny J, Narod SA, Lubiński J. Suchy J, et al. Among authors: wandzel p. Int J Cancer. 2010 Jun 15;126(12):3005-9. doi: 10.1002/ijc.25003. Int J Cancer. 2010. PMID: 19876921 Free article.
Breast cancer predisposing alleles in Poland.
Górski B, Cybulski C, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Jakubowska A, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Szwiec M, Urbański K, Mituś J, Marczyk E, Dziuba J, Wandzel P, Surdyka D, Haus O, Janiszewska H, Debniak T, Tołoczko-Grabarek A, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Kowalska E, Narod SA, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: wandzel p. Breast Cancer Res Treat. 2005 Jul;92(1):19-24. doi: 10.1007/s10549-005-1409-1. Breast Cancer Res Treat. 2005. PMID: 15980987
BRCA1 mutations and colorectal cancer in Poland.
Suchy J, Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Gronwald J, Jakubowska A, Wokołorczyk D, Kurzawski G, Kładny J, Jawień A, Banaszkiewicz Z, Wiśniowski R, Wandzel P, Starzewski J, Lorenc Z, Korobowicz E, Krokowicz P, Horbacka K, Lubiński J, Narod SA. Suchy J, et al. Among authors: wandzel p. Fam Cancer. 2010 Dec;9(4):541-4. doi: 10.1007/s10689-010-9378-x. Fam Cancer. 2010. PMID: 20862552
BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland.
Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E, Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA. Lubiński J, et al. Among authors: wandzel p. Breast Cancer Res Treat. 2006 Sep;99(1):71-6. doi: 10.1007/s10549-006-9182-3. Epub 2006 Mar 16. Breast Cancer Res Treat. 2006. PMID: 16541315
A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer.
Debniak T, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Mackiewicz A, Gozdecka-Grodecka S, Gronwald J, Kowalska E, Haus O, Grzybowska E, Stawicka M, Swiec M, Urbański K, Niepsuj S, Waśko B, Góźdź S, Wandzel P, Szczylik C, Surdyka D, Rozmiarek A, Zambrano O, Posmyk M, Narod SA, Lubinski J. Debniak T, et al. Among authors: wandzel p. J Med Genet. 2005 Oct;42(10):763-5. doi: 10.1136/jmg.2005.031476. Epub 2005 May 6. J Med Genet. 2005. PMID: 15879498 Free PMC article.
XPD common variants and their association with melanoma and breast cancer risk.
Debniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Masojć B, van de Wetering T, Serrano-Fernandez P, Górski B, Cybulski C, Gronwald J, Debniak B, Maleszka R, Kładny J, Bieniek A, Nagay L, Haus O, Grzybowska E, Wandzel P, Niepsuj S, Narod SA, Lubinski J. Debniak T, et al. Among authors: wandzel p. Breast Cancer Res Treat. 2006 Jul;98(2):209-15. doi: 10.1007/s10549-005-9151-2. Epub 2006 May 10. Breast Cancer Res Treat. 2006. PMID: 16685590
Distal intramural spread of rectal cancer after preoperative radiotherapy: the results of a multicenter randomized clinical study.
Chmielik E, Bujko K, Nasierowska-Guttmejer A, Nowacki MP, Kepka L, Sopylo R, Wojnar A, Majewski P, Sygut J, Karmolinski A, Huzarski T, Wandzel P. Chmielik E, et al. Among authors: wandzel p. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 May 1;65(1):182-8. doi: 10.1016/j.ijrobp.2005.11.039. Epub 2006 Mar 10. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006. PMID: 16530338 Clinical Trial.
13 results