Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1967 1
1997 1
2006 4
2007 2
2008 3
2009 2
2010 4
2011 4
2012 3
2013 1
2014 2
2015 4
2016 4
2017 2
2018 3
2019 5
2020 6
2021 4
2022 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

57 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Inhibition of PIM Kinases in DLBCL Targets MYC Transcriptional Program and Augments the Efficacy of Anti-CD20 Antibodies.
Szydłowski M, Garbicz F, Jabłońska E, Górniak P, Komar D, Pyrzyńska B, Bojarczuk K, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Ciećkiewicz A, Rymkiewicz G, Cybulska M, Statkiewicz M, Gajewska M, Mikula M, Gołas A, Domagała J, Winiarska M, Graczyk-Jarzynka A, Białopiotrowicz E, Polak A, Barankiewicz J, Puła B, Pawlak M, Nowis D, Golab J, Tomirotti AM, Brzózka K, Pacheco-Blanco M, Kupcova K, Green MR, Havranek O, Chapuy B, Juszczyński P. Szydłowski M, et al. Among authors: winiarska m. Cancer Res. 2021 Dec 1;81(23):6029-6043. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1023. Epub 2021 Oct 8. Cancer Res. 2021. PMID: 34625423
PD-L1 CAR effector cells induce self-amplifying cytotoxic effects against target cells.
Bajor M, Graczyk-Jarzynka A, Marhelava K, Burdzinska A, Muchowicz A, Goral A, Zhylko A, Soroczynska K, Retecki K, Krawczyk M, Klopotowska M, Pilch Z, Paczek L, Malmberg KJ, Wälchli S, Winiarska M, Zagozdzon R. Bajor M, et al. Among authors: winiarska m. J Immunother Cancer. 2022 Jan;10(1):e002500. doi: 10.1136/jitc-2021-002500. J Immunother Cancer. 2022. PMID: 35078921 Free PMC article.
HDACi--going through the mechanisms.
Wanczyk M, Roszczenko K, Marcinkiewicz K, Bojarczuk K, Kowara M, Winiarska M. Wanczyk M, et al. Among authors: winiarska m. Front Biosci (Landmark Ed). 2011 Jan 1;16(1):340-59. doi: 10.2741/3691. Front Biosci (Landmark Ed). 2011. PMID: 21196174 Free article. Review.
Prospects for NK Cell Therapy of Sarcoma.
Lachota M, Vincenti M, Winiarska M, Boye K, Zagożdżon R, Malmberg KJ. Lachota M, et al. Among authors: winiarska m. Cancers (Basel). 2020 Dec 11;12(12):3719. doi: 10.3390/cancers12123719. Cancers (Basel). 2020. PMID: 33322371 Free PMC article. Review.
The Tumor Microenvironment-A Metabolic Obstacle to NK Cells' Activity.
Domagala J, Lachota M, Klopotowska M, Graczyk-Jarzynka A, Domagala A, Zhylko A, Soroczynska K, Winiarska M. Domagala J, et al. Among authors: winiarska m. Cancers (Basel). 2020 Nov 27;12(12):3542. doi: 10.3390/cancers12123542. Cancers (Basel). 2020. PMID: 33260925 Free PMC article. Review.
B-cell receptor signaling in the pathogenesis of lymphoid malignancies.
Bojarczuk K, Bobrowicz M, Dwojak M, Miazek N, Zapala P, Bunes A, Siernicka M, Rozanska M, Winiarska M. Bojarczuk K, et al. Among authors: winiarska m. Blood Cells Mol Dis. 2015 Oct;55(3):255-65. doi: 10.1016/j.bcmd.2015.06.016. Epub 2015 Jul 11. Blood Cells Mol Dis. 2015. PMID: 26227856 Review.
Approaches to improve photodynamic therapy of cancer.
Firczuk M, Winiarska M, Szokalska A, Jodlowska M, Swiech M, Bojarczuk K, Salwa P, Nowis D. Firczuk M, et al. Among authors: winiarska m. Front Biosci (Landmark Ed). 2011 Jan 1;16(1):208-24. doi: 10.2741/3684. Front Biosci (Landmark Ed). 2011. PMID: 21196167 Free article. Review.
57 results