Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1973 1
1974 4
1975 2
1976 4
1977 1
1978 6
1980 2
1983 1
1986 1
1987 3
1988 2
1991 2
1992 4
1993 2
1998 1
1999 1
2003 1
2005 2
2006 1
2008 1
2009 1
2010 4
2011 6
2012 8
2013 26
2014 14
2015 12
2016 12
2017 15
2018 14
2019 11
2020 15
2021 13
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

178 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Glomerular podocytes in diabetic renal disease.
Podgórski P, Konieczny A, Lis Ł, Witkiewicz W, Hruby Z. Podgórski P, et al. Among authors: witkiewicz w. Adv Clin Exp Med. 2019 Dec;28(12):1711-1715. doi: 10.17219/acem/104534. Adv Clin Exp Med. 2019. PMID: 31851794 Free article. Review.
New oral liposomal vitamin C formulation: properties and bioavailability.
Łukawski M, Dałek P, Borowik T, Foryś A, Langner M, Witkiewicz W, Przybyło M. Łukawski M, et al. Among authors: witkiewicz w. J Liposome Res. 2020 Sep;30(3):227-234. doi: 10.1080/08982104.2019.1630642. Epub 2019 Jul 2. J Liposome Res. 2020. PMID: 31264495
[ANCA associated vasculitis].
Ryba M, Hruby Z, Witkiewicz W. Ryba M, et al. Among authors: witkiewicz w. Przegl Lek. 2013;70(3):149-56. Przegl Lek. 2013. PMID: 24003670 Review. Polish.
The effect of red-to-near-infrared (R/NIR) irradiation on inflammatory processes.
Walski T, Dąbrowska K, Drohomirecka A, Jędruchniewicz N, Trochanowska-Pauk N, Witkiewicz W, Komorowska M. Walski T, et al. Among authors: witkiewicz w. Int J Radiat Biol. 2019 Sep;95(9):1326-1336. doi: 10.1080/09553002.2019.1625464. Epub 2019 Aug 7. Int J Radiat Biol. 2019. PMID: 31170016 Review.
Podocyturia as an early diagnostic marker of preeclampsia: a literature review.
Panek-Laszczyńska K, Konieczny A, Milewska E, Dąbrowska K, Bąchor R, Witkiewicz W, Szewczuk Z. Panek-Laszczyńska K, et al. Among authors: witkiewicz w. Biomarkers. 2018 May;23(3):207-212. doi: 10.1080/1354750X.2017.1405283. Epub 2017 Nov 27. Biomarkers. 2018. PMID: 29130350 Review.
Colorectal surgery in elderly population.
Zawadzki M, Krzystek-Korpacka M, Rząca M, Czarnecki R, Obuszko Z, Witkiewicz W. Zawadzki M, et al. Among authors: witkiewicz w. Pol Przegl Chir. 2018 Jun 13;90(4):29-34. doi: 10.5604/01.3001.0011.8179. Pol Przegl Chir. 2018. PMID: 30220672 Free article.
Sheep model of haemodialysis treatment.
Bujok J, Walski T, Czerski A, Gałecka K, Grzeszczuk-Kuć K, Zawadzki W, Witkiewicz W, Komorowska M. Bujok J, et al. Among authors: witkiewicz w. Lab Anim. 2018 Apr;52(2):176-185. doi: 10.1177/0023677217718861. Epub 2017 Jul 10. Lab Anim. 2018. PMID: 28691599
Correlations of Host Genetics and Gut Microbiome Composition.
Dąbrowska K, Witkiewicz W. Dąbrowska K, et al. Among authors: witkiewicz w. Front Microbiol. 2016 Aug 30;7:1357. doi: 10.3389/fmicb.2016.01357. eCollection 2016. Front Microbiol. 2016. PMID: 27625642 Free PMC article. Review.
Modern antiplatelet therapy - opportunities and risks.
Protasiewicz M, Szymkiewicz P, Kuliczkowski W, Mysiak A, Witkiewicz W. Protasiewicz M, et al. Among authors: witkiewicz w. Adv Clin Exp Med. 2013 Nov-Dec;22(6):875-85. Adv Clin Exp Med. 2013. PMID: 24431318 Free article. Review.
178 results