Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1985 1
1987 1
1993 1
2006 1
2008 3
2009 2
2010 9
2011 6
2012 2
2013 5
2014 5
2015 10
2016 8
2017 12
2018 19
2019 18
2020 22
2021 40
2022 24
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

169 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Peta-electron volt gamma-ray emission from the Crab Nebula.
LHAASO Collaboration, Cao Z, Aharonian F, An Q, Axikegu, Bai LX, Bai YX, Bao YW, Bastieri D, Bi XJ, Bi YJ, Cai H, Cai JT, Cao Z, Chang J, Chang JF, Chen BM, Chen ES, Chen J, Chen L, Chen L, Chen L, Chen MJ, Chen ML, Chen QH, Chen SH, Chen SZ, Chen TL, Chen XL, Chen Y, Cheng N, Cheng YD, Cui SW, Cui XH, Cui YD, D'Ettorre Piazzoli B, Dai BZ, Dai HL, Dai ZG, Danzengluobu, Della Volpe D, Dong XJ, Duan KK, Fan JH, Fan YZ, Fan ZX, Fang J, Fang K, Feng CF, Feng L, Feng SH, Feng YL, Gao B, Gao CD, Gao LQ, Gao Q, Gao W, Ge MM, Geng LS, Gong GH, Gou QB, Gu MH, Guo FL, Guo JG, Guo XL, Guo YQ, Guo YY, Han YA, He HH, He HN, He JC, He SL, He XB, He Y, Heller M, Hor YK, Hou C, Hou X, Hu HB, Hu S, Hu SC, Hu XJ, Huang DH, Huang QL, Huang WH, Huang XT, Huang XY, Huang ZC, Ji F, Ji XL, Jia HY, Jiang K, Jiang ZJ, Jin C, Ke T, Kuleshov D, Levochkin K, Li BB, Li C, Li C, Li F, Li HB, Li HC, Li HY, Li J, Li J, Li K, Li WL, Li XR, Li X, Li X, Li Y, Li YZ, Li Z, Li Z, Liang EW, Liang YF, Lin SJ, Liu B, Liu C, Liu D, Liu H, Liu HD, Liu J, Liu JL, Liu JS, Liu JY, Liu MY, Liu RY, Liu SM, Liu W, Liu Y, Liu YN, Liu ZX, Long WJ, Lu R, Lv HK, Ma BQ, Ma LL, Ma XH, Mao JR, Masood A, Min Z, Mitthumsiri W, Montaruli T, Nan YC, Pang BY, Pattarakijwanich P, Pei ZY, Qi MY, Qi YQ, Qiao BQ, Qin JJ, Ruffolo D, Rulev V, Saiz A, Shao L, Shchegolev O, Sheng XD, Shi JY, Song HC, Stenkin YV, Stepanov V, Su Y, Sun QN, Sun XN, Sun ZB, Tam PHT, Tang ZB, Tian WW, Wang BD, Wang C, Wang H, Wang HG, Wang JC, Wang JS, Wang LP, Wang LY, Wang RN, Wang W, Wang W, Wang XG, Wang XJ, Wang XY, Wang Y, Wang YD, Wang YJ, Wang YP, Wang ZH, Wang ZX, Wang Z, Wang Z, Wei DM, Wei JJ, Wei YJ, Wen T, Wu CY, Wu HR, Wu S, Wu WX, Wu XF, Xi SQ, Xia J, Xia JJ, Xiang GM, Xiao DX, Xiao G, Xiao HB, Xin GG, Xin YL, Xing Y, Xu DL, Xu RX, Xue L, Yan DH, Yan JZ, Yang CW, Yang FF, Yang JY, Yang LL, Yang MJ, Yang RZ, Yang SB, Yao YH, Yao ZG, Ye YM, Yin LQ, Yin N, You XH, You ZY, Yu YH, Yuan Q, Zeng HD, Zeng TX, Zeng W, Zeng ZK, Zha M, Zhai XX, Zhang BB, Zhang HM, Zhang HY, Zhang JL, Zhang JW, Zhang LX, Zhang L, Zhang L, Zhang PF, Zhang PP, Zhang R, Zhang SR, Zhang SS, Zhang X, Zhang XP, Zhang YF, Zhang YL, Zhang Y, Zhang Y, Zhao B, Zhao J, Zhao L, Zhao LZ, Zhao SP, Zheng F, Zheng Y, Zhou B, Zhou H, Zhou JN, Zhou P, Zhou R, Zhou XX, Zhu CG, Zhu FR, Zhu H, Zhu KJ, Zuo X. LHAASO Collaboration, et al. Among authors: zha m. Science. 2021 Jul 23;373(6553):425-430. doi: 10.1126/science.abg5137. Epub 2021 Jul 8. Science. 2021. PMID: 34261813
[Molecular genetics of autoimmune diabetes].
Zha M, Yang T, Chen JW. Zha M, et al. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Oct;27(5):521-3. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.05.010. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010. PMID: 20931529 Review. Chinese.
169 results