Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1942 1
1951 2
1952 1
1960 2
1961 2
1962 2
1963 2
1964 1
1965 1
1966 2
1967 3
1969 1
1970 1
1973 2
1975 1
1976 1
1977 3
1978 1
1979 1
1980 2
1982 2
1983 1
1984 1
1985 3
1987 2
1988 3
1989 7
1990 4
1991 3
1992 2
1993 3
1994 3
1995 3
1996 3
1997 2
1999 6
2000 8
2001 6
2002 2
2003 4
2004 5
2005 8
2006 6
2007 3
2008 7
2009 8
2010 4
2011 9
2012 9
2013 11
2014 14
2015 15
2016 9
2017 15
2018 13
2019 5
2020 8
2021 15
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Similar articles for PMID: 19526169

247 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[The incidence of heart defects in children].
Samánek M, Slavík Z, Vorískova M, Zborilová B, Hrobonová V, Skovránek J, Balatka J, Goetzová, Homola J, Kopecká B, et al. Samánek M, et al. Cas Lek Cesk. 1989 Mar 31;128(14):422-4. Cas Lek Cesk. 1989. PMID: 2731209 Czech.
247 results