Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1971 1
1973 1
1976 1
1978 3
1979 1
1980 1
1981 3
1983 1
1984 1
1985 2
1987 2
1989 1
1990 5
1991 1
1992 1
1993 3
1994 5
1995 4
1996 5
1997 1
1998 1
1999 2
2000 3
2001 2
2002 2
2003 4
2005 1
2006 3
2007 2
2008 3
2009 1
2010 4
2011 1
2013 2
2014 3
2015 4
2016 1
2017 5
2018 4
2019 6
2020 4
2021 8
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Similar articles for PMID: 34663714

101 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
A brief case series of radiation associated myelopathy.
Bünül SD, Sarıkaya CE, Öztürk O, Sarıkaya C. Bünül SD, et al. Neurosciences (Riyadh). 2021 Oct;26(4):392-395. doi: 10.17712/nsj.2021.4.20210071. Neurosciences (Riyadh). 2021. PMID: 34663714
Radiation myelopathy: a review.
Goldwein JW. Goldwein JW. Med Pediatr Oncol. 1987;15(2):89-95. doi: 10.1002/mpo.2950150208. Med Pediatr Oncol. 1987. PMID: 3295502 Review.
Diffusion Tensor Imaging in Radiation-Induced Myelopathy.
Keřkovský M, Zitterbartová J, Pour L, Šprláková-Puková A, Mechl M. Keřkovský M, et al. J Neuroimaging. 2015 Sep-Oct;25(5):836-40. doi: 10.1111/jon.12187. Epub 2014 Dec 18. J Neuroimaging. 2015. PMID: 25523302
Radiation myelopathy.
Rampling R, Symonds P. Rampling R, et al. Curr Opin Neurol. 1998 Dec;11(6):627-32. doi: 10.1097/00019052-199812000-00003. Curr Opin Neurol. 1998. PMID: 9870128 Review.
101 results