Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1990 1
1991 3
1992 3
1993 84
1994 156
1995 194
1996 174
1997 196
1998 197
1999 163
2000 202
2001 192
2002 199
2003 225
2004 284
2005 265
2006 306
2007 304
2008 322
2009 320
2010 319
2011 404
2012 416
2013 418
2014 500
2015 519
2016 523
2017 507
2018 468
2019 395
2020 71
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

7,577 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Planned home births in the Czech Republic, 2018.
Vintrová J, Pařízek A. Vintrová J, et al. Ceska Gynekol. 2018 Winter;83(3):204-211. Ceska Gynekol. 2018. PMID: 30764621 Review. English.
[Triple Negative Breast Cancer].
Navrátil J, Fabian P, Palácová M, Petráková K, Vyzula R, Svoboda M. Navrátil J, et al. Klin Onkol. 2015;28(6):405-15. Klin Onkol. 2015. PMID: 26673990 Review. Czech.
Alcohol use and its consequences in the Czech Republic.
Mravčík V, Chomynová P, Nechanská B, Černíková T, Csémy L. Mravčík V, et al. Cent Eur J Public Health. 2019 Dec;27(27 Suppl):S15-S28. doi: 10.21101/cejph.a5728. Cent Eur J Public Health. 2019. PMID: 31901189 Free article. Review.
Cancer incidence and mortality in the Czech Republic.
Dusek L, Muzik J, Maluskova D, Májek O, Pavlík T, Koptíková J, Melichar B, Büchler T, Fínek J, Cibula D, Babjuk M, Svoboda M, Vyzula R, Ryska A, Ryska M, Petera J, Abrahámová J. Dusek L, et al. Klin Onkol. 2014;27(6):406-23. doi: 10.14735/amko2014406. Klin Onkol. 2014. PMID: 25493580
[Corneal transplantations in the Czech Republic in 2012].
Studený P, Hamouz J, Kuchynka P. Studený P, et al. Cesk Slov Oftalmol. 2014 Dec;70(6):224-7. Cesk Slov Oftalmol. 2014. PMID: 25640232 Free article. Clinical Trial. Czech.
Organ Transplantation in the Czech Republic.
Bachleda P, Havranek P, Navratil P, Nemec P, Treska V, Reischig T. Bachleda P, et al. Transplantation. 2018 Jun;102(6):e304-e305. doi: 10.1097/TP.0000000000002184. Transplantation. 2018. PMID: 29561325 No abstract available.
Tuberculosis in elderly in the Czech Republic.
Fernandová E, Bielaková K, Matějovská-Kubešová H. Fernandová E, et al. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2019 Winter;68(4):184-190. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2019. PMID: 31914775 Review. English.
Clinical pharmacy in the Czech Republic.
Gregorová J. Gregorová J. Cas Lek Cesk. 2019 Winter;158(7-8):267-269. Cas Lek Cesk. 2019. PMID: 31995989 English.
[Alternative healing methods around us].
Mornstein V, Beneš J, Mrozek Z, Svačina Š. Mornstein V, et al. Cas Lek Cesk. 2016 Fall;155(5):267-273. Cas Lek Cesk. 2016. PMID: 27696888 Review. Czech.
7,577 results
Jump to page
Feedback