Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2014 88
2015 81
2016 91
2017 64
2018 50
2019 33
2020 46
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

453 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
What do we know about Tietze's syndrome?
Rokicki W, Rokicki M, Rydel M. Rokicki W, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018 Sep;15(3):180-182. doi: 10.5114/kitp.2018.78443. Epub 2018 Sep 24. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018. PMID: 30310397 Free PMC article. Review.
Retraction notice.
[No authors listed] [No authors listed] Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017 Mar;14(1):88. doi: 10.5114/kitp.2017.67104. Epub 2017 Mar 31. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017. PMID: 28515760 Free PMC article.
Enhanced recovery after cardiac surgery.
Kołodziej T, Maciejewski T, Mendrala K, Darocha T, Węglarzy A, Budziarz B, Kiermasz K, Kucewicz-Czech EM. Kołodziej T, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019 Mar;16(1):32-36. doi: 10.5114/kitp.2019.83943. Epub 2019 Apr 4. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019. PMID: 31043973 Free PMC article. Review.
Coronary artery disease in women.
Duda-Pyszny D, Trzeciak P, Gąsior M. Duda-Pyszny D, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018 Mar;15(1):44-48. doi: 10.5114/kitp.2018.74675. Epub 2018 Mar 28. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018. PMID: 29681961 Free PMC article. Review.
Infective endocarditis - can we treat it more effectively?
Guzek A, Braksator W, Gąsior Z, Kuśmierczyk M, Różański J, Rybicki Z. Guzek A, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2020 Mar;17(1):8-14. doi: 10.5114/kitp.2020.94184. Epub 2020 Apr 8. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2020. PMID: 32728356 Free PMC article. Review.
Prognostic scales in advanced heart failure.
Szczurek W, Szyguła-Jurkiewicz B, Siedlecki Ł, Gąsior M. Szczurek W, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018 Sep;15(3):183-187. doi: 10.5114/kitp.2018.78444. Epub 2018 Sep 24. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018. PMID: 30310398 Free PMC article. Review.
Obesity in patients with end-stage heart failure.
Król B, Oprzędkiewicz A, Szczurek W, Szyguła-Jurkiewicz B. Król B, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018 Sep;15(3):176-179. doi: 10.5114/kitp.2018.78442. Epub 2018 Sep 24. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2018. PMID: 30310396 Free PMC article. Review.
Esophageal diverticulosis.
Witkiewicz K, Wójcik J, Pieróg J, Wójcik N, Maciąg B, Grodzki T. Witkiewicz K, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017 Jun;14(2):146-147. doi: 10.5114/kitp.2017.68751. Epub 2017 Jun 30. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017. PMID: 28747951 Free PMC article. No abstract available.
Myofibrillolysis and fibrosis predicts myocardial insufficiency.
Pacholewicz J, Zakliczyński M, Nożyński J, Nadziakiewicz P, Zembala M, Zembala M. Pacholewicz J, et al. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019 Jul;16(2):57-64. doi: 10.5114/kitp.2019.86356. Epub 2019 Jun 28. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019. PMID: 31410091 Free PMC article.
453 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page