Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1959 1
1961 1
1964 3
1966 2
1967 2
1968 2
1969 2
1970 2
1972 2
1974 1
1975 1
1978 1
1981 2
1983 1
1986 1
1988 3
1989 4
1990 3
1991 2
1992 1
1994 3
1995 2
1997 3
1998 4
2001 2
2003 2
2004 1
2005 3
2006 1
2007 7
2008 3
2009 3
2010 7
2011 3
2012 3
2013 6
2014 14
2015 10
2016 11
2017 9
2018 8
2019 11
2020 25
2021 24
2022 15
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

199 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Photodynamic therapy - mechanisms, photosensitizers and combinations.
Kwiatkowski S, Knap B, Przystupski D, Saczko J, Kędzierska E, Knap-Czop K, Kotlińska J, Michel O, Kotowski K, Kulbacka J. Kwiatkowski S, et al. Biomed Pharmacother. 2018 Oct;106:1098-1107. doi: 10.1016/j.biopha.2018.07.049. Epub 2018 Jul 17. Biomed Pharmacother. 2018. PMID: 30119176 Review.
COVID-19 and pregnancy - where are we now? A review.
Rajewska A, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz-Knul J, Sokołowska M, Kwiatkowski S, Torbé A. Rajewska A, et al. Among authors: kwiatkowski s. J Perinat Med. 2020 Jun 25;48(5):428-434. doi: 10.1515/jpm-2020-0132. J Perinat Med. 2020. PMID: 32452195 Free article. Review.
The Role of Fe, Zn, and Cu in Pregnancy.
Grzeszczak K, Kwiatkowski S, Kosik-Bogacka D. Grzeszczak K, et al. Among authors: kwiatkowski s. Biomolecules. 2020 Aug 12;10(8):1176. doi: 10.3390/biom10081176. Biomolecules. 2020. PMID: 32806787 Free PMC article. Review.
Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pandemic: A web-based cross-sectional survey.
Kajdy A, Feduniw S, Ajdacka U, Modzelewski J, Baranowska B, Sys D, Pokropek A, Pawlicka P, Kaźmierczak M, Rabijewski M, Jasiak H, Lewandowska R, Borowski D, Kwiatkowski S, Poon LC. Kajdy A, et al. Among authors: kwiatkowski s. Medicine (Baltimore). 2020 Jul 24;99(30):e21279. doi: 10.1097/MD.0000000000021279. Medicine (Baltimore). 2020. PMID: 32791708 Free PMC article.
Protein Histidine Methylation.
Kwiatkowski S, Drozak J. Kwiatkowski S, et al. Curr Protein Pept Sci. 2020;21(7):675-689. doi: 10.2174/1389203721666200318161330. Curr Protein Pept Sci. 2020. PMID: 32188384 Review.
Cytokine Imprint in Preeclampsia.
Stefańska K, Zieliński M, Jankowiak M, Zamkowska D, Sakowska J, Adamski P, Jassem-Bobowicz J, Piekarska K, Leszczyńska K, Świątkowska-Stodulska R, Kwiatkowski S, Preis K, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N. Stefańska K, et al. Among authors: kwiatkowski s. Front Immunol. 2021 Jun 23;12:667841. doi: 10.3389/fimmu.2021.667841. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 34248946 Free PMC article.
β-Actin Peptide-Based Inhibitors of Histidine Methyltransferase SETD3.
Hintzen JCJ, Moesgaard L, Kwiatkowski S, Drozak J, Kongsted J, Mecinović J. Hintzen JCJ, et al. Among authors: kwiatkowski s. ChemMedChem. 2021 Sep 6;16(17):2695-2702. doi: 10.1002/cmdc.202100296. Epub 2021 Jun 22. ChemMedChem. 2021. PMID: 34032009
199 results