Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2005 1
2007 1
2011 1
2013 1
2017 1
2020 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Author Correction: Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology.
Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, Delgado MDM, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja I, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina O, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov EA, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova OS, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y, Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, Sopin V, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J. Ovaskainen O, et al. Among authors: sivkov a. Sci Data. 2020 Apr 9;7(1):118. doi: 10.1038/s41597-020-0454-2. Sci Data. 2020. PMID: 32273517 Free PMC article.
Magnetite hollow microspheres with a broad absorption bandwidth of 11.9 GHz: toward promising lightweight electromagnetic microwave absorption.
Shanenkov I, Sivkov A, Ivashutenko A, Zhuravlev V, Guo Q, Li L, Li G, Wei G, Han W. Shanenkov I, et al. Among authors: sivkov a. Phys Chem Chem Phys. 2017 Aug 2;19(30):19975-19983. doi: 10.1039/c7cp03292g. Phys Chem Chem Phys. 2017. PMID: 28722037
Long-term efficacy and safety of a combination of sabal and urtica extract for lower urinary tract symptoms--a placebo-controlled, double-blind, multicenter trial.
Lopatkin N, Sivkov A, Walther C, Schläfke S, Medvedev A, Avdeichuk J, Golubev G, Melnik K, Elenberger N, Engelmann U. Lopatkin N, et al. Among authors: sivkov a. World J Urol. 2005 Jun;23(2):139-46. doi: 10.1007/s00345-005-0501-9. Epub 2005 Jun 1. World J Urol. 2005. PMID: 15928959 Clinical Trial.
Efficacy and safety of a combination of Sabal and Urtica extract in lower urinary tract symptoms--long-term follow-up of a placebo-controlled, double-blind, multicenter trial.
Lopatkin N, Sivkov A, Schläfke S, Funk P, Medvedev A, Engelmann U. Lopatkin N, et al. Among authors: sivkov a. Int Urol Nephrol. 2007;39(4):1137-46. doi: 10.1007/s11255-006-9173-7. Epub 2007 Feb 15. Int Urol Nephrol. 2007. PMID: 18038253 Clinical Trial.
Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology.
Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, Delgado MDM, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja I, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina O, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov EA, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova OS, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y, Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, Sopin V, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J. Ovaskainen O, et al. Among authors: sivkov a. Sci Data. 2020 Feb 11;7(1):47. doi: 10.1038/s41597-020-0376-z. Sci Data. 2020. PMID: 32047153 Free PMC article.
Prognostic estimation of chemical composition of recurrent urinary stones.
Konstantinova O, Apolikhin O, Sivkov A, Dzeranov N, Yanenko E. Konstantinova O, et al. Among authors: sivkov a. Arch Ital Urol Androl. 2011 Mar;83(1):20-2. Arch Ital Urol Androl. 2011. PMID: 21585164
Adult Opisthorchis felineus major protein fractions deduced from transcripts: comparison with liver flukes Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis.
Pomaznoy M, Tatkov S, Katokhin A, Afonnikov D, Babenko V, Furman D, Brusentsov I, Belavin P, Najakshin A, Guselnikov S, Vasiliev G, Sivkov A, Prokhortchouk E, Skryabin K, Mordvinov V. Pomaznoy M, et al. Among authors: sivkov a. Exp Parasitol. 2013 Oct;135(2):297-306. doi: 10.1016/j.exppara.2013.07.011. Epub 2013 Jul 25. Exp Parasitol. 2013. PMID: 23891942
Long-term clinical and biologic effects of the lipidosterolic extract of Serenoa repens in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia.
Pytel YA, Vinarov A, Lopatkin N, Sivkov A, Gorilovsky L, Raynaud JP. Pytel YA, et al. Among authors: sivkov a. Adv Ther. 2002 Nov-Dec;19(6):297-306. doi: 10.1007/BF02853175. Adv Ther. 2002. PMID: 12665050 Clinical Trial.
Feedback