Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

234 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Comprehensive cancer-oriented biobanking resource of human samples for studies of post-zygotic genetic variation involved in cancer predisposition.
Filipowicz N, Drężek K, Horbacz M, Wojdak A, Szymanowski J, Rychlicka-Buniowska E, Juhas U, Duzowska K, Nowikiewicz T, Stańkowska W, Chojnowska K, Andreou M, Ławrynowicz U, Wójcik M, Davies H, Śrutek E, Bieńkowski M, Milian-Ciesielska K, Zdrenka M, Ambicka A, Przewoźnik M, Harazin-Lechowska A, Adamczyk A, Kowalski J, Bała D, Wiśniewski D, Tkaczyński K, Kamecki K, Drzewiecka M, Wroński P, Siekiera J, Ratnicka I, Jankau J, Wierzba K, Skokowski J, Połom K, Przydacz M, Bełch Ł, Chłosta P, Matuszewski M, Okoń K, Rostkowska O, Hellmann A, Sasim K, Remiszewski P, Sierżęga M, Hać S, Kobiela J, Kaska Ł, Jankowski M, Hodorowicz-Zaniewska D, Jaszczyński J, Zegarski W, Makarewicz W, Pęksa R, Szpor J, Ryś J, Szylberg Ł, Piotrowski A, Dumanski JP. Filipowicz N, et al. Among authors: adamczyk a. PLoS One. 2022 Apr 7;17(4):e0266111. doi: 10.1371/journal.pone.0266111. eCollection 2022. PLoS One. 2022. PMID: 35390022 Free PMC article.
Adjuvant combined therapy with trastuzumab in patients with HER2‑ positive breast cancer and cardiac alterations: implications for optimal cardio‑oncology care.
Grela-Wojewoda A, Niemiec J, Sas-Korczyńska B, Zemełka T, Puskulluoglu M, Wysocki WM, Wojewoda T, Pacholczak-Madej R, Adamczyk A, Mucha-Małecka A, Ziobro M, Konduracka E. Grela-Wojewoda A, et al. Among authors: adamczyk a. Pol Arch Intern Med. 2022 Apr 28;132(4):16204. doi: 10.20452/pamw.16204. Epub 2022 Jan 28. Pol Arch Intern Med. 2022. PMID: 35089680 Free article.
234 results