Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1991 1
1993 1
1995 2
1997 1
1998 3
1999 1
2001 2
2002 2
2003 2
2004 1
2005 2
2006 1
2007 1
2008 2
2009 3
2010 2
2011 4
2012 4
2013 2
2014 5
2015 2
2016 4
2017 3
2018 1
2019 1
2020 2
2021 1
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

54 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gorlin-Goltz syndrome.
Bartoš V, Kullová M, Adamicová K, Paučinová I. Bartoš V, et al. Among authors: adamicova k. Klin Onkol. 2019 Spring;32(2):124-128. doi: 10.14735/amko2019124. Klin Onkol. 2019. PMID: 30995852 English.
Fibroepithelioma of Pinkus.
Bartos V, Pokorny D, Zacharova O, Kullova M, Adamicova K, Pec M. Bartos V, et al. Among authors: adamicova k. Bratisl Lek Listy. 2012;113(10):624-7. doi: 10.4149/bll_2012_142. Bratisl Lek Listy. 2012. PMID: 23094905
Testicular Cancer in Monozygotic Twin Brothers with Urticaria Pigmentosa.
Péčová T, Vorčáková K, Žaliová M, Burjanivová T, Malicherová B, Plank L, Trka J, Péčová K, Adamicová K, Péč M, Pec J. Péčová T, et al. Among authors: adamicova k. Acta Derm Venereol. 2018 Apr 27;98(5):528-529. doi: 10.2340/00015555-2861. Acta Derm Venereol. 2018. PMID: 29230478 Free article. No abstract available.
[Skin cell response after jellyfish sting].
Adamicová K, Výbohová D, Fetisovová Ž, Nováková E, Mellová Y. Adamicová K, et al. Cesk Patol. 2016;52(1):55-60. Cesk Patol. 2016. PMID: 27108557 Czech.
Preventive effects of fluvastatin in rat mammary carcinogenesis.
Kubatka P, Stollárová N, Škarda J, Žihlavníková K, Kajo K, Kapinová A, Adamicová K, Péč M, Dobrota D, Bojková B, Kassayová M, Orendáš P. Kubatka P, et al. Among authors: adamicova k. Eur J Cancer Prev. 2013 Jul;22(4):352-7. doi: 10.1097/CEJ.0b013e32835b385d. Eur J Cancer Prev. 2013. PMID: 23212095
Antineoplastic effects of clove buds (Syzygium aromaticum L.) in the model of breast carcinoma.
Kubatka P, Uramova S, Kello M, Kajo K, Kruzliak P, Mojzis J, Vybohova D, Adamkov M, Jasek K, Lasabova Z, Zubor P, Fialova S, Dokupilova S, Solar P, Pec M, Adamicova K, Danko J, Adamek M, Busselberg D. Kubatka P, et al. Among authors: adamicova k. J Cell Mol Med. 2017 Nov;21(11):2837-2851. doi: 10.1111/jcmm.13197. Epub 2017 May 19. J Cell Mol Med. 2017. PMID: 28524540 Free PMC article.
54 results