Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2016 1
2017 3
2018 5
2019 9
2020 7
2021 5
2022 5
2024 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

31 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Utility of a ready-to-use PCR system for neuroendocrine tumor diagnosis.
Kidd M, Drozdov IA, Matar S, Gurunlian N, Ferranti NJ, Malczewska A, Bennett P, Bodei L, Modlin IM. Kidd M, et al. Among authors: malczewska a. PLoS One. 2019 Jun 27;14(6):e0218592. doi: 10.1371/journal.pone.0218592. eCollection 2019. PLoS One. 2019. PMID: 31247038 Free PMC article.
Colorectal neuroendocrine neoplasms - update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego - uaktualnione zasady diagnostyki i leczenia (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)].
Starzyńska T, Londzin-Olesik M, Bednarczuk T, Bolanowski M, Borowska M, Chmielik E, Ćwikła JB, Foltyn W, Gisterek I, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Jarząb M, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kowalska A, Królicki L, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lewiński A, Liszka Ł, Marek B, Malczewska A, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pavel ME, Pilch-Kowalczyk J, Reguła J, Rosiek V, Ruchała M, Rydzewska G, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Stojčev Z, Strzelczyk J, Studniarek M, Syrenicz A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Zieniewicz K, Kos-Kudła B. Starzyńska T, et al. Among authors: malczewska a. Endokrynol Pol. 2022;73(3):584-611. doi: 10.5603/EP.a2022.0053. Endokrynol Pol. 2022. PMID: 36059175 Free article.
Pancreatic neuroendocrine neoplasms - update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne trzustki - uaktualnione zasady diagnostyki i leczenia (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)].
Kos-Kudła B, Rosiek V, Borowska M, Bednarczuk T, Bolanowski M, Chmielik E, Ćwikła JB, Foltyn W, Gisterek I, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Jarząb M, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kowalska A, Królicki L, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lewiński A, Liszka Ł, Londzin-Olesik M, Marek B, Malczewska A, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pavel ME, Pilch-Kowalczyk J, Reguła J, Ruchała M, Rydzewska G, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Starzyńska T, Stojčev Z, Strzelczyk J, Studniarek M, Syrenicz A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Zieniewicz K. Kos-Kudła B, et al. Among authors: malczewska a. Endokrynol Pol. 2022;73(3):491-548. doi: 10.5603/EP.a2022.0050. Endokrynol Pol. 2022. PMID: 36059173 Free article.
Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms including gastrinoma - update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma - uaktualnione zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)].
Rydzewska G, Strzelczyk J, Bednarczuk T, Bolanowski M, Borowska M, Chmielik E, Ćwikła JB, Foltyn W, Gisterek I, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Janas K, Jarząb M, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kołos M, Kowalska A, Królicki L, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lewiński A, Liszka Ł, Londzin-Olesik M, Marek B, Malczewska A, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pavel ME, Pilch-Kowalczyk J, Reguła J, Rosiek V, Ruchała M, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Starzyńska T, Stojčev Z, Studniarek M, Syrenicz A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Zieniewicz K, Kos-Kudła B. Rydzewska G, et al. Among authors: malczewska a. Endokrynol Pol. 2022;73(3):455-490. doi: 10.5603/EP.a2022.0051. Endokrynol Pol. 2022. PMID: 36059172 Free article.
PRRT neuroendocrine tumor response monitored using circulating transcript analysis: the NETest.
Bodei L, Kidd MS, Singh A, van der Zwan WA, Severi S, Drozdov IA, Malczewska A, Baum RP, Kwekkeboom DJ, Paganelli G, Krenning EP, Modlin IM. Bodei L, et al. Among authors: malczewska a. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Apr;47(4):895-906. doi: 10.1007/s00259-019-04601-3. Epub 2019 Dec 14. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020. PMID: 31838581 Free PMC article.
Update of the diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Aktualizacja zaleceń ogólnych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)].
Kos-Kudła B, Foltyn W, Malczewska A, Bednarczuk T, Bolanowski M, Borowska M, Chmielik E, Ćwikła JB, Gisterek I, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Jarząb B, Jarząb M, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kowalska A, Królicki L, Krzakowski M, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lewiński A, Liszka Ł, Londzin-Olesik M, Marek B, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pavel ME, Pilch-Kowalczyk J, Reguła J, Rosiek V, Ruchała M, Rydzewska G, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Starzyńska T, Stojčev Z, Strzelczyk J, Studniarek M, Syrenicz A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Zieniewicz K. Kos-Kudła B, et al. Among authors: malczewska a. Endokrynol Pol. 2022;73(3):387-454. doi: 10.5603/EP.a2022.0049. Endokrynol Pol. 2022. PMID: 36059171 Free article.
31 results