Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

86 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Agroclavine potentiates hippocampal EEG effects of weak combined magnetic field in rats.
Vorobyov V, Yurkov I, Belova N, Lednev V. Vorobyov V, et al. Among authors: belova n. Brain Res Bull. 2009 Aug 28;80(1-2):1-8. doi: 10.1016/j.brainresbull.2009.06.010. Epub 2009 Jun 25. Brain Res Bull. 2009. PMID: 19559766
To learn whether the low flux density combined magnetic field (CMF) can affect rats pretreated with a dopamine agonist, the frequency spectra of cortical and hippocampal EEG were studied after intraperitoneal injection of agroclavine (50 microg/kg, Day 1) either alone (N=5 …
To learn whether the low flux density combined magnetic field (CMF) can affect rats pretreated with a dopamine agonist, the frequency spectr …
The Effect of Extremely Low Frequency Alternating Magnetic Field on the Behavior of Animals in the Presence of the Geomagnetic Field.
Belova NA, Acosta-Avalos D. Belova NA, et al. J Biophys. 2015;2015:423838. doi: 10.1155/2015/423838. Epub 2015 Dec 28. J Biophys. 2015. PMID: 26823664 Free PMC article. Review.
Synthesis of magneto-sensitive iron-containing nanoparticles by yeasts.
Vainshtein M, Belova N, Kulakovskaya T, Suzina N, Sorokin V. Vainshtein M, et al. Among authors: belova n. J Ind Microbiol Biotechnol. 2014 Apr;41(4):657-63. doi: 10.1007/s10295-014-1417-4. Epub 2014 Feb 28. J Ind Microbiol Biotechnol. 2014. PMID: 24577642
Gas phase structures of potassium tetrakis(hexafluoroacetyl-ace-to-nato)-lanthanate(III) complexes [KLn(C5HF6O2)4] (Ln = La, Gd, Lu).
Mitzel NW, Girichev GV, Giricheva NI, Khochenkov AE, Sliznev V, Belova N. Mitzel NW, et al. Among authors: belova n. Chemistry. 2020 Oct 22. doi: 10.1002/chem.202004010. Online ahead of print. Chemistry. 2020. PMID: 33090541
Complex Multisystem Phenotype With Immunodeficiency Associated With NBAS Mutations: Reports of Three Patients and Review of the Literature.
Khoreva A, Pomerantseva E, Belova N, Povolotskaya I, Konovalov F, Kaimonov V, Gavrina A, Zimin S, Pershin D, Davydova N, Burlakov V, Viktorova E, Roppelt A, Kalinina E, Novichkova G, Shcherbina A. Khoreva A, et al. Among authors: belova n. Front Pediatr. 2020 Sep 15;8:577. doi: 10.3389/fped.2020.00577. eCollection 2020. Front Pediatr. 2020. PMID: 33042920 Free PMC article.
Molecular structure and electron distribution of 4-nitropyridine N-oxide: Experimental and theoretical study of substituent effects.
Belova NV, Pimenov OA, Kotova VE, Girichev GV. Belova NV, et al. J Mol Struct. 2020 Oct 5;1217:128476. doi: 10.1016/j.molstruc.2020.128476. Epub 2020 May 17. J Mol Struct. 2020. PMID: 32427177 Free PMC article.
Author Correction: Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology.
Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, Delgado MDM, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja I, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina O, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov EA, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova OS, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y, Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, Sopin V, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J. Ovaskainen O, et al. Among authors: belova n. Sci Data. 2020 Apr 9;7(1):118. doi: 10.1038/s41597-020-0454-2. Sci Data. 2020. PMID: 32273517 Free PMC article.
Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology.
Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, Delgado MDM, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja I, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina O, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov EA, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova OS, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y, Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, Sopin V, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J. Ovaskainen O, et al. Among authors: belova n. Sci Data. 2020 Feb 11;7(1):47. doi: 10.1038/s41597-020-0376-z. Sci Data. 2020. PMID: 32047153 Free PMC article.
Profiles of Little-Known Medicinal Polypores: Haploporus odorus (Agaricomycetes).
Zmitrovich IV, Arefyev SP, Bondartseva MA, Belova NV, Khimich YR, Isaeva LG, Kapitonov VI, Vlasenko VA, Volobuev SV, Ezhov ON, Wasser SP. Zmitrovich IV, et al. Among authors: belova nv. Int J Med Mushrooms. 2019;21(8):783-791. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v21.i8.40. Int J Med Mushrooms. 2019. PMID: 31679285
Cancer without Pharmacological Illusions and a Niche for Mycotherapy (Review).
Zmitrovich IV, Belova NV, Balandaykin ME, Bondartseva MA, Wasser SP. Zmitrovich IV, et al. Among authors: belova nv. Int J Med Mushrooms. 2019;21(2):105-119. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2019030047. Int J Med Mushrooms. 2019. PMID: 30806218
86 results
Jump to page
Feedback