Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

188 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
[Chronic pancreatitis. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group].
Takács T, Czakó L, Dubravcsik Z, Farkas G, Hegyi P, Hritz I, Kelemen D, Lásztity N, Morvay Z, Oláh A, Pap Á, Párniczky A, Patai Á, Sahin-Tóth M, Szentkereszti Z, Szmola R, Tiszlavicz L, Szücs Á; Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport. Takács T, et al. Among authors: czako l. Orv Hetil. 2015 Feb 15;156(7):262-88. doi: 10.1556/OH.2015.30060. Orv Hetil. 2015. PMID: 25661971 Review. Hungarian.
[Acute pancreatitis caused by hypertriglyceridemia].
Baranyai T, Terzin V, Vajda A, Wittmann T, Czakó L. Baranyai T, et al. Among authors: czako l. Orv Hetil. 2010 Nov 7;151(45):1869-74. doi: 10.1556/OH.2010.28966. Orv Hetil. 2010. PMID: 20980226 Hungarian.
Prospective, Multicentre, Nationwide Clinical Data from 600 Cases of Acute Pancreatitis.
Párniczky A, Kui B, Szentesi A, Balázs A, Szűcs Á, Mosztbacher D, Czimmer J, Sarlós P, Bajor J, Gódi S, Vincze Á, Illés A, Szabó I, Pár G, Takács T, Czakó L, Szepes Z, Rakonczay Z, Izbéki F, Gervain J, Halász A, Novák J, Crai S, Hritz I, Góg C, Sümegi J, Golovics P, Varga M, Bod B, Hamvas J, Varga-Müller M, Papp Z, Sahin-Tóth M, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group. Párniczky A, et al. Among authors: czako l. PLoS One. 2016 Oct 31;11(10):e0165309. doi: 10.1371/journal.pone.0165309. eCollection 2016. PLoS One. 2016. PMID: 27798670 Free PMC article.
SPINK1 Promoter Variants in Chronic Pancreatitis.
Hegyi E, Geisz A, Sahin-Tóth M, Derikx MH, Németh BC, Balázs A, Hritz I, Izbéki F, Halász A, Párniczky A, Takács T, Kelemen D, Sarlós P, Hegyi P, Czakó L; Hungarian Pancreatic Study Group. Hegyi E, et al. Among authors: czako l. Pancreas. 2016 Jan;45(1):148-53. doi: 10.1097/MPA.0000000000000412. Pancreas. 2016. PMID: 26348468
188 results