Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

160 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
The effect of red-to-near-infrared (R/NIR) irradiation on inflammatory processes.
Walski T, Dąbrowska K, Drohomirecka A, Jędruchniewicz N, Trochanowska-Pauk N, Witkiewicz W, Komorowska M. Walski T, et al. Among authors: dabrowska k. Int J Radiat Biol. 2019 Sep;95(9):1326-1336. doi: 10.1080/09553002.2019.1625464. Epub 2019 Aug 7. Int J Radiat Biol. 2019. PMID: 31170016 Review.
T4 phage and its head surface proteins do not stimulate inflammatory mediator production.
Miernikiewicz P, Dąbrowska K, Piotrowicz A, Owczarek B, Wojas-Turek J, Kicielińska J, Rossowska J, Pajtasz-Piasecka E, Hodyra K, Macegoniuk K, Rzewucka K, Kopciuch A, Majka T, Letarov A, Kulikov E, Maciejewski H, Górski A. Miernikiewicz P, et al. Among authors: dabrowska k. PLoS One. 2013 Aug 16;8(8):e71036. doi: 10.1371/journal.pone.0071036. eCollection 2013. PLoS One. 2013. PMID: 23976975 Free PMC article.
Interaction of Bacteriophages with Mammalian Cells.
Kaźmierczak Z, Dąbrowska K. Kaźmierczak Z, et al. Among authors: dabrowska k. Methods Mol Biol. 2018;1693:113-122. doi: 10.1007/978-1-4939-7395-8_10. Methods Mol Biol. 2018. PMID: 29119436
Induction of Phage-Specific Antibodies by Two Therapeutic Staphylococcal Bacteriophages Administered per os.
Majewska J, Kaźmierczak Z, Lahutta K, Lecion D, Szymczak A, Miernikiewicz P, Drapała J, Harhala M, Marek-Bukowiec K, Jędruchniewicz N, Owczarek B, Górski A, Dąbrowska K. Majewska J, et al. Among authors: dabrowska k. Front Immunol. 2019 Nov 14;10:2607. doi: 10.3389/fimmu.2019.02607. eCollection 2019. Front Immunol. 2019. PMID: 31803179 Free PMC article.
Phage as a modulator of immune responses: practical implications for phage therapy.
Górski A, Międzybrodzki R, Borysowski J, Dąbrowska K, Wierzbicki P, Ohams M, Korczak-Kowalska G, Olszowska-Zaremba N, Łusiak-Szelachowska M, Kłak M, Jończyk E, Kaniuga E, Gołaś A, Purchla S, Weber-Dąbrowska B, Letkiewicz S, Fortuna W, Szufnarowski K, Pawełczyk Z, Rogóż P, Kłosowska D. Górski A, et al. Among authors: dabrowska k. Adv Virus Res. 2012;83:41-71. doi: 10.1016/B978-0-12-394438-2.00002-5. Adv Virus Res. 2012. PMID: 22748808 Review.
Delivering phage therapy per os: benefits and barriers.
Zelasko S, Gorski A, Dabrowska K. Zelasko S, et al. Among authors: dabrowska k. Expert Rev Anti Infect Ther. 2017 Feb;15(2):167-179. doi: 10.1080/14787210.2017.1265447. Epub 2016 Dec 12. Expert Rev Anti Infect Ther. 2017. PMID: 27885865 Review.
160 results