Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

45 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Inulin supplementation in rat model of pouchitis.
Drzymała-Czyż S, Banasiewicz T, Tubacka M, Majewski P, Biczysko M, Kościński T, Drews M, Walkowiak J. Drzymała-Czyż S, et al. Acta Biochim Pol. 2011;58(3):381-4. Epub 2011 Aug 29. Acta Biochim Pol. 2011. PMID: 21887407 Free article.
Prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with cystic fibrosis.
Drzymała-Czyż S, Kwiecień J, Pogorzelski A, Rachel M, Banasiewicz T, Pławski A, Szczawińska-Popłonyk A, Herzig KH, Walkowiak J. Drzymała-Czyż S, et al. J Cyst Fibros. 2013 Dec;12(6):761-5. doi: 10.1016/j.jcf.2013.01.004. Epub 2013 Feb 1. J Cyst Fibros. 2013. PMID: 23375733 Free article.
Determinants of Serum Glycerophospholipid Fatty Acids in Cystic Fibrosis.
Drzymała-Czyż S, Krzyżanowska P, Koletzko B, Nowak J, Miśkiewicz-Chotnicka A, Moczko JA, Lisowska A, Walkowiak J. Drzymała-Czyż S, et al. Int J Mol Sci. 2017 Jan 18;18(1):185. doi: 10.3390/ijms18010185. Int J Mol Sci. 2017. PMID: 28106773 Free PMC article.
Vitamin K status in cystic fibrosis patients with liver cirrhosis.
Krzyżanowska P, Drzymała-Czyż S, Pogorzelski A, Duś-Żuchowska M, Skorupa W, Bober L, Sapiejka E, Oralewska B, Rohovyk N, Moczko J, Nowak J, Wenska-Chyży E, Rachel M, Lisowska A, Walkowiak J. Krzyżanowska P, et al. Dig Liver Dis. 2017 Jun;49(6):672-675. doi: 10.1016/j.dld.2017.01.155. Epub 2017 Jan 23. Dig Liver Dis. 2017. PMID: 28185838
45 results