Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

23 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
HDAC6 inhibition upregulates CD20 levels and increases the efficacy of anti-CD20 monoclonal antibodies.
Bobrowicz M, Dwojak M, Pyrzynska B, Stachura J, Muchowicz A, Berthel E, Dalla-Venezia N, Kozikowski M, Siernicka M, Miazek N, Zapala P, Domagala A, Bojarczuk K, Malenda A, Barankiewicz J, Graczyk-Jarzynka A, Zagozdzon A, Gabrysiak M, Diaz JJ, Karp M, Lech-Maranda E, Firczuk M, Giannopoulos K, Efremov DG, Laurenti L, Baatout D, Frenzel L, Malinowska A, Slabicki M, Zenz T, Zerrouqi A, Golab J, Winiarska M. Bobrowicz M, et al. Blood. 2017 Oct 5;130(14):1628-1638. doi: 10.1182/blood-2016-08-736066. Epub 2017 Aug 22. Blood. 2017. PMID: 28830887
Inhibition of thioredoxin-dependent H2O2 removal sensitizes malignant B-cells to pharmacological ascorbate.
Graczyk-Jarzynka A, Goral A, Muchowicz A, Zagozdzon R, Winiarska M, Bajor M, Trzeciecka A, Fidyt K, Krupka JA, Cyran J, Szczygiel K, Efremov DG, Gobessi S, Jagielski A, Siudakowska K, Bobrowicz M, Klopotowska M, Barankiewicz J, Malenda A, Lech-Maranda E, Miazek-Zapala N, Skarzynski PH, Domagala A, Golab J, Firczuk M. Graczyk-Jarzynka A, et al. Redox Biol. 2019 Feb;21:101062. doi: 10.1016/j.redox.2018.11.020. Epub 2018 Nov 29. Redox Biol. 2019. PMID: 30576925 Free PMC article.
Targeting the thioredoxin system as a novel strategy against B-cell acute lymphoblastic leukemia.
Fidyt K, Pastorczak A, Goral A, Szczygiel K, Fendler W, Muchowicz A, Bartlomiejczyk MA, Madzio J, Cyran J, Graczyk-Jarzynka A, Jansen E, Patkowska E, Lech-Maranda E, Pal D, Blair H, Burdzinska A, Pedzisz P, Glodkowska-Mrowka E, Demkow U, Gawle-Krawczyk K, Matysiak M, Winiarska M, Juszczynski P, Mlynarski W, Heidenreich O, Golab J, Firczuk M. Fidyt K, et al. Mol Oncol. 2019 May;13(5):1180-1195. doi: 10.1002/1878-0261.12476. Epub 2019 Apr 5. Mol Oncol. 2019. PMID: 30861284 Free PMC article.
Serine Biosynthesis Pathway Supports MYC-miR-494-EZH2 Feed-Forward Circuit Necessary to Maintain Metabolic and Epigenetic Reprogramming of Burkitt Lymphoma Cells.
Białopiotrowicz E, Noyszewska-Kania M, Kachamakova-Trojanowska N, Łoboda A, Cybulska M, Grochowska A, Kopczyński M, Mikula M, Prochorec-Sobieszek M, Firczuk M, Graczyk-Jarzynka A, Zagożdżon R, Ząbek A, Młynarz P, Dulak J, Górniak P, Szydłowski M, Pyziak K, Martyka J, Sroka-Porada A, Jabłońska E, Polak A, Kowalczyk P, Szumera-Ciećkiewicz A, Chapuy B, Rzymski T, Brzózka K, Juszczyński P. Białopiotrowicz E, et al. Among authors: graczyk jarzynka a. Cancers (Basel). 2020 Mar 3;12(3):580. doi: 10.3390/cancers12030580. Cancers (Basel). 2020. PMID: 32138178 Free PMC article.
Triple Combination of Ascorbate, Menadione and the Inhibition of Peroxiredoxin-1 Produces Synergistic Cytotoxic Effects in Triple-Negative Breast Cancer Cells.
Bajor M, Graczyk-Jarzynka A, Marhelava K, Kurkowiak M, Rahman A, Aura C, Russell N, Zych AO, Firczuk M, Winiarska M, Gallagher WM, Zagozdzon R. Bajor M, et al. Among authors: graczyk jarzynka a. Antioxidants (Basel). 2020 Apr 16;9(4):320. doi: 10.3390/antiox9040320. Antioxidants (Basel). 2020. PMID: 32316111 Free PMC article.
Intrinsic Functional Potential of NK-Cell Subsets Constrains Retargeting Driven by Chimeric Antigen Receptors.
Oei VYS, Siernicka M, Graczyk-Jarzynka A, Hoel HJ, Yang W, Palacios D, Almåsbak H, Bajor M, Clement D, Brandt L, Önfelt B, Goodridge J, Winiarska M, Zagozdzon R, Olweus J, Kyte JA, Malmberg KJ. Oei VYS, et al. Cancer Immunol Res. 2018 Apr;6(4):467-480. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-17-0207. Epub 2018 Feb 19. Cancer Immunol Res. 2018. PMID: 29459477
23 results