Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

13 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Developmental roles of Auxin Binding Protein 1 in Arabidopsis thaliana.
Gelová Z, Gallei M, Pernisová M, Brunoud G, Zhang X, Glanc M, Li L, Michalko J, Pavlovičová Z, Verstraeten I, Han H, Hajný J, Hauschild R, Čovanová M, Zwiewka M, Hoermayer L, Fendrych M, Xu T, Vernoux T, Friml J. Gelová Z, et al. Among authors: hajny j. Plant Sci. 2021 Feb;303:110750. doi: 10.1016/j.plantsci.2020.110750. Epub 2020 Nov 13. Plant Sci. 2021. PMID: 33487339 Free article.
Receptor kinase module targets PIN-dependent auxin transport during canalization.
Hajný J, Prát T, Rydza N, Rodriguez L, Tan S, Verstraeten I, Domjan D, Mazur E, Smakowska-Luzan E, Smet W, Mor E, Nolf J, Yang B, Grunewald W, Molnár G, Belkhadir Y, De Rybel B, Friml J. Hajný J, et al. Science. 2020 Oct 30;370(6516):550-557. doi: 10.1126/science.aba3178. Science. 2020. PMID: 33122378 Free PMC article.
Salicylic Acid Targets Protein Phosphatase 2A to Attenuate Growth in Plants.
Tan S, Abas M, Verstraeten I, Glanc M, Molnár G, Hajný J, Lasák P, Petřík I, Russinova E, Petrášek J, Novák O, Pospíšil J, Friml J. Tan S, et al. Among authors: hajny j. Curr Biol. 2020 Feb 3;30(3):381-395.e8. doi: 10.1016/j.cub.2019.11.058. Epub 2020 Jan 16. Curr Biol. 2020. PMID: 31956021 Free PMC article.
Pinstatic Acid Promotes Auxin Transport by Inhibiting PIN Internalization.
Oochi A, Hajny J, Fukui K, Nakao Y, Gallei M, Quareshy M, Takahashi K, Kinoshita T, Harborough SR, Kepinski S, Kasahara H, Napier R, Friml J, Hayashi KI. Oochi A, et al. Among authors: hajny j. Plant Physiol. 2019 Jun;180(2):1152-1165. doi: 10.1104/pp.19.00201. Epub 2019 Apr 1. Plant Physiol. 2019. PMID: 30936248 Free PMC article.
Ghrelin variants influence development of body mass index and plasma levels of total cholesterol in dialyzed patients.
Hubacek JA, Bloudícková S, Bohuslavová R, Táborský P, Polakovic V, Sazamová M, Svítilová E, Vlasák J, Sojková I, Ryba M, Knetl P, Ullrych M, Drahozal R, Pavuková V, Pavlíková B, Fischlová D, Mokrejsová M, Chmelícková H, Pauchová E, Vyskocil P, Nýdlová Z, Kopenec J, Fixa P, Hajný J, Bubenícek P, Syrovátka P, Zahálková J, Surel S, Hobzek Z, Hrubý A, Suchanová J, Vanková S, Brabcová J, Viklický O; MIA Group. Hubacek JA, et al. Among authors: hajny j. Clin Chem Lab Med. 2007;45(9):1121-3. doi: 10.1515/CCLM.2007.141. Clin Chem Lab Med. 2007. PMID: 17635077
13 results