Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

57 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Multiple Reactivations of Viral Infections Followed by Cerebral Toxoplasmosis After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in an Adolescent With Ph(+) Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report.
Zając-Spychała O, Pieczonka A, Janura-Szymańska J, Jończyk-Potoczna K, Wachowiak J. Zając-Spychała O, et al. Among authors: jonczyk potoczna k. Transplant Proc. 2021 May;53(4):1355-1359. doi: 10.1016/j.transproceed.2021.02.007. Epub 2021 Mar 28. Transplant Proc. 2021. PMID: 33785195
Evaluation of Copeptin during Pulmonary Exacerbation in Cystic Fibrosis.
Wojsyk-Banaszak I, Sobkowiak P, Jończyk-Potoczna K, Narożna B, Langwiński W, Szczepanik M, Kycler Z, Bręborowicz A, Szczepankiewicz A. Wojsyk-Banaszak I, et al. Mediators Inflamm. 2019 Oct 16;2019:1939740. doi: 10.1155/2019/1939740. eCollection 2019. Mediators Inflamm. 2019. PMID: 31736654 Free PMC article.
Development of the maxillary sinus from birth to age 18. Postnatal growth pattern.
Lorkiewicz-Muszyńska D, Kociemba W, Rewekant A, Sroka A, Jończyk-Potoczna K, Patelska-Banaszewska M, Przystańska A. Lorkiewicz-Muszyńska D, et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Sep;79(9):1393-400. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.05.032. Epub 2015 Jun 30. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015. PMID: 26162781
57 results