Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

53 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Oculodentodigital dysplasia.
Fára M, Horák I, Hrivnáková J, Kapras J, Nová M, Stloukalová M. Fára M, et al. Among authors: kapras j. Acta Chir Plast. 1977;19(2):110-22. Acta Chir Plast. 1977. PMID: 74156 No abstract available.
[Acrocephalopolysyndactylia (Carpenter's syndrome)].
Kapras J, Stĕchovská M, Galiánová A, Holub J, Biganovská V. Kapras J, et al. Cesk Pediatr. 1974 May;29(5):279-82. Cesk Pediatr. 1974. PMID: 4452188 Czech. No abstract available.
[Genetic aspects of lactation].
Kapras J. Kapras J. Cesk Pediatr. 1968 Mar;23(3):266-70. Cesk Pediatr. 1968. PMID: 4877514 Review. Czech. No abstract available.
[Pregnancy hyperphenylalanemia and its diagnostic importance (author's transl)].
Hyánek J, Trnka V, Homolka J, Seemanová E, Macek M, Cervenka J, Nevsímalová S, Dolezal A, Wünschová N, Hoza J, Kapras J, Kunová V, Tauchmanová H. Hyánek J, et al. Among authors: kapras j. Cas Lek Cesk. 1975 Apr 25;114(17):515-8. Cas Lek Cesk. 1975. PMID: 1131842 Czech. No abstract available.
53 results