Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

365 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
The validity of the Finnish Hospital Discharge Register and Causes of Death Register data on coronary heart disease.
Pajunen P, Koukkunen H, Ketonen M, Jerkkola T, Immonen-Räihä P, Kärjä-Koskenkari P, Mähönen M, Niemelä M, Kuulasmaa K, Palomäki P, Mustonen J, Lehtonen A, Arstila M, Vuorenmaa T, Lehto S, Miettinen H, Torppa J, Tuomilehto J, Kesäniemi YA, Pyörälä K, Salomaa V. Pajunen P, et al. Among authors: kesaniemi ya. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005 Apr;12(2):132-7. doi: 10.1097/00149831-200504000-00007. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005. PMID: 15785298
365 results