Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

109 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
[Antibiotic resistance in nontyphoidal salmonellae serovars in the Czech Republic].
Zemličková H, Dědičová D, Jakubů V, Mach J, Kolínská R, Malíková E, Urbášková P, Adámková V, Bartoniková N, Bártová M, Bendová E, Bergerová T, Bohunová Z, Čápová E, Dovalová M, Glasnák M, Hanslianová M, Hásková H, Heinigeová B, Hermanová N, Horníková M, Horová B, Chmelařová E, Janečková J, Ježek P, Jindrák V, Kohnová I, Kolářová L, Krčková D, Kůrková V, Linhart P, Machučová M, Miklová J, Niemczyková J, Nyč O, Ochvatová B, Ouertani A, Paterová P, Pokorná Z, Pomykal J, Sekáčová A, Scharfen J, Skačáni H, Steinerová A, Šimečková E, Štolbová M, Tejkalová R, Trojan L, Uhlířová E, Vašková L, Vesela E, Zálabská E, Zamazalová D, Záruba R, Železná J. Zemličková H, et al. Among authors: kolarova l. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2013 Jul;62(2):43-9. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2013. PMID: 23964964 Czech.
Immunological studies on human larval toxocarosis.
Uhlíková M, Hübner J, Kolárová L, Polácková M. Uhlíková M, et al. Among authors: kolarova l. Cent Eur J Public Health. 1996 Dec;4(4):242-5. Cent Eur J Public Health. 1996. PMID: 8997532
109 results