Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

123 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families.
Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Grzybowska E, Mackiewicz A, Stawicka M, Bebenek M, Sorokin D, Fiszer-Maliszewska Ł, Haus O, Janiszewska H, Niepsuj S, Góźdź S, Zaremba L, Posmyk M, Płuzańska M, Kilar E, Czudowska D, Waśko B, Miturski R, Kowalczyk JR, Urbański K, Szwiec M, Koc J, Debniak B, Rozmiarek A, Debniak T, Cybulski C, Kowalska E, Tołoczko-Grabarek A, Zajaczek S, Menkiszak J, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Narod SA, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: kowalska e. Int J Cancer. 2004 Jul 10;110(5):683-6. doi: 10.1002/ijc.20162. Int J Cancer. 2004. PMID: 15146557
CHEK2-positive breast cancers in young Polish women.
Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Debniak T, Wokolorczyk D, Jakubowska A, Kowalska E, Oszurek O, Narod SA, Lubinski J. Cybulski C, et al. Among authors: kowalska e. Clin Cancer Res. 2006 Aug 15;12(16):4832-5. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-06-0158. Clin Cancer Res. 2006. PMID: 16914568
Variant alleles of the CYP1B1 gene are associated with colorectal cancer susceptibility.
Trubicka J, Grabowska-Kłujszo E, Suchy J, Masojć B, Serrano-Fernandez P, Kurzawski G, Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Złowocka E, Kładny J, Banaszkiewicz Z, Wiśniowski R, Kowalska E, Lubinski J, Scott RJ. Trubicka J, et al. Among authors: kowalska e. BMC Cancer. 2010 Aug 11;10:420. doi: 10.1186/1471-2407-10-420. BMC Cancer. 2010. PMID: 20701755 Free PMC article.
BARD1 and breast cancer in Poland.
Jakubowska A, Cybulski C, Szymańska A, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Debniak T, Górski B, Kowalska E, Narod SA, Lubiński J. Jakubowska A, et al. Among authors: kowalska e. Breast Cancer Res Treat. 2008 Jan;107(1):119-22. doi: 10.1007/s10549-007-9537-4. Epub 2007 Feb 27. Breast Cancer Res Treat. 2008. PMID: 17333333
CDKN2A-positive breast cancers in young women from Poland.
Debniak T, Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Jakubowska A, Kowalska E, Oszurek O, Narod SA, Lubiński J. Debniak T, et al. Among authors: kowalska e. Breast Cancer Res Treat. 2007 Jul;103(3):355-9. doi: 10.1007/s10549-006-9382-x. Epub 2006 Oct 24. Breast Cancer Res Treat. 2007. PMID: 17061045
123 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page