Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1981 1
1982 3
1983 1
1984 3
1986 2
1988 1
1989 2
1990 3
1991 8
1992 6
1993 4
1994 2
1995 1
1996 1
1997 2
1998 2
1999 5
2000 4
2001 8
2002 15
2003 24
2004 24
2005 28
2006 34
2007 44
2008 52
2009 53
2010 61
2011 68
2012 64
2013 59
2014 49
2015 50
2016 51
2017 66
2018 55
2019 73
2020 97
2021 104
2022 89
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

1,128 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Peripheral immunity is associated with the risk of incident dementia.
Zhang YR, Wang JJ, Chen SF, Wang HF, Li YZ, Ou YN, Huang SY, Chen SD, Cheng W, Feng JF, Dong Q, Yu JT. Zhang YR, et al. Among authors: li yz. Mol Psychiatry. 2022 Apr;27(4):1956-1962. doi: 10.1038/s41380-022-01446-5. Epub 2022 Jan 25. Mol Psychiatry. 2022. PMID: 35079124
A double-blind, randomized, placebo- and positive-controlled phase III trial of 1% benvitimod cream in mild-to-moderate plaque psoriasis.
Cai L, Chen GH, Lu QJ, Zheng M, Li YZ, Chen J, Zheng J, Zhang FR, Yu JB, Yang S, Li FQ, Xiao SX, Sun QN, Xu JH, Gao XH, Fang H, Gao TW, Hao F, Liu QZ, Tu YT, Li RY, Wang BX, Deng DQ, Zheng QS, Liu HX, Zhang JZ. Cai L, et al. Among authors: li yz. Chin Med J (Engl). 2020 Nov 9;133(24):2905-2909. doi: 10.1097/CM9.0000000000001221. Chin Med J (Engl). 2020. PMID: 33177393 Free PMC article. Clinical Trial.
[Relationship between age at menarche and obesity in women].
Tian L, Zheng H, Li YZ, Cheng F, Jia CQ. Tian L, et al. Among authors: li yz. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2021 Jul 10;42(7):1231-1234. doi: 10.3760/cma.j.cn112338-20200914-01156. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2021. PMID: 34814536 Chinese.
Peta-electron volt gamma-ray emission from the Crab Nebula.
LHAASO Collaboration, Cao Z, Aharonian F, An Q, Axikegu, Bai LX, Bai YX, Bao YW, Bastieri D, Bi XJ, Bi YJ, Cai H, Cai JT, Cao Z, Chang J, Chang JF, Chen BM, Chen ES, Chen J, Chen L, Chen L, Chen L, Chen MJ, Chen ML, Chen QH, Chen SH, Chen SZ, Chen TL, Chen XL, Chen Y, Cheng N, Cheng YD, Cui SW, Cui XH, Cui YD, D'Ettorre Piazzoli B, Dai BZ, Dai HL, Dai ZG, Danzengluobu, Della Volpe D, Dong XJ, Duan KK, Fan JH, Fan YZ, Fan ZX, Fang J, Fang K, Feng CF, Feng L, Feng SH, Feng YL, Gao B, Gao CD, Gao LQ, Gao Q, Gao W, Ge MM, Geng LS, Gong GH, Gou QB, Gu MH, Guo FL, Guo JG, Guo XL, Guo YQ, Guo YY, Han YA, He HH, He HN, He JC, He SL, He XB, He Y, Heller M, Hor YK, Hou C, Hou X, Hu HB, Hu S, Hu SC, Hu XJ, Huang DH, Huang QL, Huang WH, Huang XT, Huang XY, Huang ZC, Ji F, Ji XL, Jia HY, Jiang K, Jiang ZJ, Jin C, Ke T, Kuleshov D, Levochkin K, Li BB, Li C, Li C, Li F, Li HB, Li HC, Li HY, Li J, Li J, Li K, Li WL, Li XR, Li X, Li X, Li Y, Li YZ, Li Z, Li Z, Liang EW, Liang YF, Lin SJ, Liu B, Liu C, Liu D, Liu H, Liu HD, Liu J, Liu JL, Liu JS, Liu JY, Liu MY, Liu RY, Liu SM, Liu W, Liu Y, Liu YN, Liu ZX, Long WJ, Lu R, Lv HK, Ma BQ, Ma LL, Ma XH, Mao JR, Masood A, Min Z, Mitthumsiri W, Montaruli T, Nan YC, Pang BY, Pattarakijwanich P, Pei ZY, Qi MY, Qi YQ, Qiao BQ, Qin JJ, Ruffolo D, Rulev V, Saiz A, Shao L, Shchegolev O, Sheng XD, Shi JY, Song HC, Stenkin YV, Stepanov V, Su Y, Sun QN, Sun XN, Sun ZB, Tam PHT, Tang ZB, Tian WW, Wang BD, Wang C, Wang H, Wang HG, Wang JC, Wang JS, Wang LP, Wang LY, Wang RN, Wang W, Wang W, Wang XG, Wang XJ, Wang XY, Wang Y, Wang YD, Wang YJ, Wang YP, Wang ZH, Wang ZX, Wang Z, Wang Z, Wei DM, Wei JJ, Wei YJ, Wen T, Wu CY, Wu HR, Wu S, Wu WX, Wu XF, Xi SQ, Xia J, Xia JJ, Xiang GM, Xiao DX, Xiao G, Xiao HB, Xin GG, Xin YL, Xing Y, Xu DL, Xu RX, Xue L, Yan DH, Yan JZ, Yang CW, Yang FF, Yang JY, Yang LL, Yang MJ, Yang RZ, Yang SB, Yao YH, Yao ZG, Ye YM, Yin LQ, Yin N, You XH, You ZY, Yu YH, Yuan Q, Zeng HD, Zeng TX, Zeng W, Zeng ZK, Zha M, Zhai XX, Zhang BB, Zhang HM, Zhang HY, Zhang JL, Zhang JW, Zhang LX, Zhang L, Zhang L, Zhang PF, Zhang PP, Zhang R, Zhang SR, Zhang SS, Zhang X, Zhang XP, Zhang YF, Zhang YL, Zhang Y, Zhang Y, Zhao B, Zhao J, Zhao L, Zhao LZ, Zhao SP, Zheng F, Zheng Y, Zhou B, Zhou H, Zhou JN, Zhou P, Zhou R, Zhou XX, Zhu CG, Zhu FR, Zhu H, Zhu KJ, Zuo X. LHAASO Collaboration, et al. Among authors: li yz. Science. 2021 Jul 23;373(6553):425-430. doi: 10.1126/science.abg5137. Epub 2021 Jul 8. Science. 2021. PMID: 34261813
New Cyclic Diarylheptanoids from Platycarya strobilacea.
Ding WB, Zhao RY, Li GH, Liu BL, He HL, Qiu L, Xue J, Li YZ. Ding WB, et al. Among authors: li yz. Molecules. 2020 Dec 20;25(24):6034. doi: 10.3390/molecules25246034. Molecules. 2020. PMID: 33419270 Free PMC article.
1,128 results