Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

29 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Commensal bacteria (normal microflora), mucosal immunity and chronic inflammatory and autoimmune diseases.
Tlaskalová-Hogenová H, Stepánková R, Hudcovic T, Tucková L, Cukrowska B, Lodinová-Zádníková R, Kozáková H, Rossmann P, Bártová J, Sokol D, Funda DP, Borovská D, Reháková Z, Sinkora J, Hofman J, Drastich P, Kokesová A. Tlaskalová-Hogenová H, et al. Among authors: lodinova zadnikova r. Immunol Lett. 2004 May 15;93(2-3):97-108. doi: 10.1016/j.imlet.2004.02.005. Immunol Lett. 2004. PMID: 15158604 Review.
Mucosal immunity: its role in defense and allergy.
Tlaskalová-Hogenová H, Tucková L, Lodinová-Zádniková R, Stepánková R, Cukrowska B, Funda DP, Striz I, Kozáková H, Trebichavský I, Sokol D, Reháková Z, Sinkora J, Fundová P, Horáková D, Jelínková L, Sánchez D. Tlaskalová-Hogenová H, et al. Int Arch Allergy Immunol. 2002 Jun;128(2):77-89. doi: 10.1159/000059397. Int Arch Allergy Immunol. 2002. PMID: 12065907 Review.
29 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page