Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

779 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Molecular basis of inherited predispositions for tumors.
Lubiński J, Górski B, Kurzawski G, Jakubowska A, Cybulski C, Suchy J, Debniak T, Grabowska E, Lener M, Nej K. Lubiński J, et al. Acta Biochim Pol. 2002;49(3):571-81. Acta Biochim Pol. 2002. PMID: 12422228 Review.
Clinical characteristics of hereditary ovarian cancer (HOC) in Poland.
Menkiszak J, Górski B, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Fliciński J, Brzosko M, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Menkiszak J, et al. Among authors: lubinski j. Ginekol Pol. 2002 Sep;73(9):733-9. Ginekol Pol. 2002. PMID: 12602271
Germline 657del5 mutation in the NBS1 gene in breast cancer patients.
Górski B, Debniak T, Masojć B, Mierzejewski M, Medrek K, Cybulski C, Jakubowska A, Kurzawski G, Chosia M, Scott R, Lubiński J. Górski B, et al. Among authors: lubinski j. Int J Cancer. 2003 Sep 1;106(3):379-81. doi: 10.1002/ijc.11231. Int J Cancer. 2003. PMID: 12845677
Hereditary ovarian cancer in Poland.
Menkiszak J, Gronwald J, Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Haus O, Janiszewska H, Perkowska M, Brozek I, Grzybowska E, Zientek H, Góźdź S, Kozak-Klonowska B, Urbański K, Miturski R, Kowalczyk J, Pluzańska A, Niepsuj S, Koc J, Szwiec M, Drosik K, Mackiewicz A, Lamperska K, Strózyk E, Godlewski D, Stawicka M, Waśko B, Bebenek M, Rozmiarek A, Rzepka-Górska I, Narod SA, Lubiński J. Menkiszak J, et al. Among authors: lubinski j. Int J Cancer. 2003 Oct 10;106(6):942-5. doi: 10.1002/ijc.11338. Int J Cancer. 2003. PMID: 12918074
779 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page