Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

19 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
The G84E mutation in the HOXB13 gene is associated with an increased risk of prostate cancer in Poland.
Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Kluźniak W, et al. Among authors: matych j. Prostate. 2013 Apr;73(5):542-8. doi: 10.1002/pros.22594. Epub 2013 Jan 17. Prostate. 2013. PMID: 23334858
An inherited NBN mutation is associated with poor prognosis prostate cancer.
Cybulski C, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Jakubowska A, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Kashyap A, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Narod SA, Lubiński J; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Cybulski C, et al. Among authors: matych j. Br J Cancer. 2013 Feb 5;108(2):461-8. doi: 10.1038/bjc.2012.486. Epub 2012 Nov 13. Br J Cancer. 2013. PMID: 23149842 Free PMC article.
The presence of prostate cancer at biopsy is predicted by a number of genetic variants.
Kashyap A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Świtała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar Ł, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Piotrowski K, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Górski B, Masojć B, van de Wetering T, Menkiszak J, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Kashyap A, et al. Among authors: matych j. Int J Cancer. 2014 Mar 1;134(5):1139-46. doi: 10.1002/ijc.28447. Epub 2013 Sep 16. Int J Cancer. 2014. PMID: 24037955 Free article.
The variant allele of the rs188140481 polymorphism confers a moderate increase in the risk of prostate cancer in Polish men.
Antczak A, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Masojć B, Górski B, Gromowski T, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Borkowski T, Borkowski A, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Janiszewska H, Stawicka M, Milecki P, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Antczak A, et al. Among authors: matych j. Eur J Cancer Prev. 2015 Mar;24(2):122-7. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000079. Eur J Cancer Prev. 2015. PMID: 25187206
A common nonsense mutation of the BLM gene and prostate cancer risk and survival.
Antczak A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Masojć B, Górski B, Gromowski T, Nagorna A, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Borkowski T, Borkowski A, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Domagała P, Stawicka M, Milecki P, Akbari MR, Narod SA, Lubiński J, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium; Other members of the Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała W, Chosia M, van de Wetering T, Serrano-Fernández P, Puszyński M, Soczawa M, Switała J, Archimowicz S, Kordowski M, Zyczkowski M, Borówka A, Bagińska J, Krajka K, Szwiec M, Haus O, Janiszewska H, Stembalska A, Sąsiadek MM. Antczak A, et al. Among authors: matych j. Gene. 2013 Dec 15;532(2):173-6. doi: 10.1016/j.gene.2013.09.079. Epub 2013 Oct 2. Gene. 2013. PMID: 24096176
19 results