Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

19 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Effects of subchronic exposure to atrazine on zebrafish (Danio rerio).
Plhalova L, Blahova J, Mikulikova I, Stepanova S, Dolezelova P, Praskoval E, Marsalek P, Skoric M, Pistekova V, Bedanova I, Svobodova Z. Plhalova L, et al. Among authors: mikulikova i. Pol J Vet Sci. 2012;15(3):417-23. doi: 10.2478/v10181-012-0065-8. Pol J Vet Sci. 2012. PMID: 23214359
The effect of oyster mushroom β-1.3/1.6-D-glucan and oxytetracycline antibiotic on biometrical, haematological, biochemical, and immunological indices, and histopathological changes in common carp (Cyprinus carpio L.).
Dobšíková R, Blahová J, Mikulíková I, Modrá H, Prášková E, Svobodová Z, Skorič M, Jarkovský J, Siwicki AK. Dobšíková R, et al. Among authors: mikulikova i. Fish Shellfish Immunol. 2013 Dec;35(6):1813-23. doi: 10.1016/j.fsi.2013.09.006. Epub 2013 Sep 13. Fish Shellfish Immunol. 2013. PMID: 24041844
Carp edema virus infection associated gill pathobiome: A case report.
Palíková M, Pojezdal Ľ, Dávidová-Geržová L, Nováková V, Pikula J, Papežíková I, Minářová H, Mikulíková I, Dyková I. Palíková M, et al. Among authors: mikulikova i. J Fish Dis. 2022 Jun 16. doi: 10.1111/jfd.13670. Online ahead of print. J Fish Dis. 2022. PMID: 35708022
Carp Edema Virus Infection Is Associated With Severe Metabolic Disturbance in Fish.
Pikula J, Pojezdal L, Papezikova I, Minarova H, Mikulikova I, Bandouchova H, Blahova J, Bednarska M, Mares J, Palikova M. Pikula J, et al. Among authors: mikulikova i. Front Vet Sci. 2021 May 19;8:679970. doi: 10.3389/fvets.2021.679970. eCollection 2021. Front Vet Sci. 2021. PMID: 34095283 Free PMC article.
19 results