Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

44 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use at home for chronic respiratory failure.
Özsancak Uğurlu A, Berk Takır H, Ergan B, İn E, Özyilmaz E, Ertan Edipoğlu Ö, Acartürk E, Güleç Balbay E, Görek Dilektaşlı A, Kıvanç T, Korkmaz Ekren P, Sarınç Ulaşlı S, Doğrul I, Yılmazel Uçar E, Olgun Ş, Devran Ö, Ergun R, Karakurt Z. Özsancak Uğurlu A, et al. Among authors: ozyilmaz e. Tuberk Toraks. 2016 Mar;64(1):1-8. doi: 10.5578/tt.8651. Tuberk Toraks. 2016. PMID: 27266279 English.
Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use in acute respiratory failure.
Özsancak Uğurlu A, Ergan B, Berk Takır H, İn E, Özyılmaz E, Ertan Edipoğlu Ö, Acartürk E, Güleç Balbay E, Görek Dilektaşlı A, Kıvanç T, Korkmaz Ekren P, Sarınç Ulaşlı S, Doğrul I, Yılmazel Uçar E, Olgun Ş, Devran Ö, Ergun R, Karakurt Z. Özsancak Uğurlu A, et al. Among authors: ozyilmaz e. Tuberk Toraks. 2015;63(4):213-25. doi: 10.5578/tt.10147. Tuberk Toraks. 2015. PMID: 26963304
Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers.
Ediboğlu Ö, Moçin ÖY, Özyılmaz E, Saltürk C, Önalan T, Seydaoğlu G, Çelikel T, Arıkan H, Ataman S, Kıraklı C, Özçelik Z, Kultufan S, Kara İ, Kara A, Dağlı E, Bülbül SD, Kahveci K, Dinçer M, Şenoğlu N, Özkarakaş H, Bahar İ, Cengiz M, Ramazanoğlu A, Çelik B, Gaygısız Ü, Kır G, Bindal A, Akan B, Turan IÖ, Yıldırım F, Başarık B, Ulukan ZA, Efe S, Sungur M, Temel Ş, İzdeş S, Hoşgün D, Karadeniz N, Tuncay E, Gökşenoğlu NÇ, Irmak İ, Datlı U, Zerman A, Akdağ D, Özdemir L, Elay G, Karaçayır Y, Topeli A, Hancı P, Kaya EK, Güven P, Sazak H, Aydemir S, Aygencel G, Aydemir Y, Doğanay Z, Kömürcü Ö, Hancı V, Karakoç E, Sözütek D, Coşkun G, Ateş G, Tiryaki C, Soytürk AN, Girgin NK, Çalışkan G, Bıyıklı O, Gökmen N, Koca U, Çiledağ A, Süner KÖ, Cinel İ, Arslantaş MK, Gül F, Ergün R, Yılmaz N, Altıntaş D, Talan L, Yalçınsoy M, Güllü MN, Özcan PE, Orhun G, Savran Y, Tokur ME, Akpınar S, Şen P, Gürsel G, Şerifoğlu İ, Gedik E, Balbay ÖA, Akbaş T, Cesur S, Yolacan H, Sağmen SB, Ekren PK, Bacakoğlu F, Ergan B, Günay E, Sarıaydın M, Sağlam DA, Karakurt S, Eryüksel E, Öztuna F, Mürtezaoğlu ESA, Cinemre H, Nalbant A, Yağmurkaya Ö, Mandal T, İkidağ B. Ediboğlu Ö, et al. Among authors: ozyilmaz e. Turk Thorac J. 2018 Sep 13;19(4):209-215. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2018.170104. Print 2018 Oct. Turk Thorac J. 2018. PMID: 30322437 Free PMC article.
44 results