Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

143 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Prevalence of HCV genotypes in Poland - the EpiTer study.
Flisiak R, Pogorzelska J, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Tuchendler E, Madej G, Piekarska A, Jabłkowski M, Deroń Z, Mazur W, Kaczmarczyk M, Janczewska E, Pisula A, Smykał J, Nowak K, Matukiewicz M, Halota W, Wernik J, Sikorska K, Mozer-Lisewska I, Rozpłochowski B, Garlicki A, Tomasiewicz K, Krzowska-Firych J, Baka-Ćwierz B, Kryczka W, Zarębska-Michaluk D, Olszok I, Boroń-Kaczmarska A, Sobala-Szczygieł B, Szlauer B, Korcz-Ondrzejek B, Sieklucki J, Pleśniak R, Ruszała A, Postawa-Kłosińska B, Citko J, Lachowicz-Wawrzyniak A, Musialik J, Jezierska E, Dobracki W, Dobracka B, Hałubiec J, Krygier R, Strokowska A, Chomczyk W, Witczak-Malinowska K. Flisiak R, et al. Among authors: piekarska a. Clin Exp Hepatol. 2016 Dec;2(4):144-148. doi: 10.5114/ceh.2016.63871. Epub 2016 Nov 28. Clin Exp Hepatol. 2016. PMID: 28856279 Free PMC article.
TRAIL protein expression in breast cancer cells correlates with nuclear grade.
Bilski A, Pasz-Walczak G, Kubiak R, Sek P, Chalubinska J, Fendler W, Wronski K, Piekarska A, Pluta P, Potemski P, Jeziorski A, Piekarski J. Bilski A, et al. Among authors: piekarska a. Arch Med Sci. 2010 Aug 30;6(4):545-51. doi: 10.5114/aoms.2010.14466. Epub 2010 Sep 7. Arch Med Sci. 2010. PMID: 22371798 Free PMC article.
143 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page