Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

5 results
Filters applied: . Clear all Results are displayed in a computed author sort order. Results by year timeline is unavailable
Page 1
Results of liver transplantation in the Department of General, Transplant and Liver Surgery at the Medical University of Warsaw in patients with chronic hepatitis B and C viruses infection.
Krawczyk M, Grat M, Kornasiewicz O, Lewandowski Z, Barski K, Ligocka J, Grat K, Antczak A, Skalski M, Patkowski W, Nyckowski P, Zieniewicz K, Grzelak I, Pawlak J, Alsharabi A, Wróblewski T, Paluszkiewicz R, Najnigier B, Dudek K, Remiszewski P, Smoter P, Grodzicki M, Korba M, Kotulski M, Cieślak B, Kalinowski P, Gierej P, Fraczek M, Rdzanek Ł, Stankiewicz R, Kobryń K, Nazarewski Ł, Giercuszkiewicz D, Piwowarska J, Brudkowska A, Andrzejewska R, Niewiński G, Kilińska B, Zarzycka A, Nowak R, Kosiński C, Korta T, Ołdakowska-Jedynak U, Sańko-Resmer J, Foroncewicz B, Ziółkowski J, Mucha K, Senatorski G, Paczek L, Habior A, Lechowicz R, Polański S, Pacho R, Andrzejewska M, Rowiński O, Kozieł S, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Górnicka B, Hevelke P, Cianciara J, Wiercińska-Drapało A, Michałowicz B, Karwowski A, Szczerbań J. Krawczyk M, et al. Among authors: zarzycka a. Przegl Epidemiol. 2013;67(1):5-10, 93-7. Przegl Epidemiol. 2013. PMID: 23745368 Free article. English, Polish.
1000 liver transplantations at the Department of General, Transplant and Liver Surgery, Medical University of Warsaw--analysis of indications and results.
Krawczyk M, Grąt M, Barski K, Ligocka J, Antczak A, Kornasiewicz O, Skalski M, Patkowski W, Nyckowski P, Zieniewicz K, Grzelak I, Pawlak J, Alsharabi A, Wróblewski T, Paluszkiewicz R, Najnigier B, Dudek K, Remiszewski P, Smoter P, Grodzicki M, Korba M, Kotulski M, Cieślak B, Kalinowski P, Gierej P, Frączek M, Rdzanek Ł, Stankiewicz R, Kobryń K, Nazarewski Ł, Leonowicz D, Urban-Lechowicz M, Skwarek A, Giercuszkiewicz D, Paczkowska A, Piwowarska J, Gelo R, Andruszkiewicz P, Brudkowska A, Andrzejewska R, Niewiński G, Kilińska B, Zarzycka A, Nowak R, Kosiński C, Korta T, Ołdakowska-Jedynak U, Sańko-Resmer J, Foroncewicz B, Ziółkowski J, Mucha K, Senatorski G, Pączek L, Habior A, Lechowicz R, Polański S, Leowska E, Pacho R, Andrzejewska M, Rowiński O, Kozieł S, Żurakowski J, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Górnicka B, Hevelke P, Michałowicz B, Karwowski A, Szczerbań J. Krawczyk M, et al. Among authors: zarzycka a. Pol Przegl Chir. 2012 Jun;84(6):304-12. doi: 10.2478/v10035-012-0051-y. Pol Przegl Chir. 2012. PMID: 22842743
Transfer factor (TFd). Part I. Some physicochemical data.
Komorowska-Rycerz A, Szczypiorska D, Izdebska-Szymona K, Kociński W, Zarzycka A, Rzucidło L. Komorowska-Rycerz A, et al. Among authors: zarzycka a. Mater Med Pol. 1979 Oct-Dec;11(4):317-9. Mater Med Pol. 1979. PMID: 553982 No abstract available.