[Ecologic study of the risk of tick-borne encephalitis in Poland--presentation of the method]

Przegl Epidemiol. 2008;62 Suppl 1(0 1):112-21.
[Article in Polish]

Abstract

W pracy omówiono metodologię aktualnie prowadzonych badań ekologicznych kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) na terenie Polski. W celu oceny wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych na występowanie kzm w różnych regionach Polski zostanie przeprowadzona wieloczynnikoica analiza statystyczna na poziomie gmin dla lat 1999-2006.

Publication types

 • English Abstract

MeSH terms

 • Animals
 • Encephalitis Viruses, Tick-Borne / isolation & purification*
 • Encephalitis, Tick-Borne / diagnosis
 • Encephalitis, Tick-Borne / epidemiology*
 • Encephalitis, Tick-Borne / virology
 • Geographic Information Systems*
 • Humans
 • Incidence
 • Poland
 • Seasons
 • Sentinel Surveillance*
 • Socioeconomic Factors
 • Space-Time Clustering
 • Ticks*
 • Trees