Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 2
2013 3
2014 2
2015 2
2016 2
2017 3
2018 1
2019 2
2020 3
2021 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

19 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
A chance to live to a ripe old age with a transplanted kidney.
Wojtaszek E, Małyszko J, Grzejszczak A, Matuszkiewicz-Rowińska J, Maciąg R, Rowiński O. Wojtaszek E, et al. Among authors: maciag r. Pol Arch Intern Med. 2019 Aug 29;129(7-8):551-553. doi: 10.20452/pamw.14770. Epub 2019 Mar 29. Pol Arch Intern Med. 2019. PMID: 30924464 Free article. No abstract available.
Selective occlusion of splenic artery aneurysms with the coil packing technique: the impact of packing density on aneurysm reperfusion correlated between contrast-enhanced MR angiography and digital subtraction angiography.
Wojtaszek M, Lamparski K, Wnuk E, Ostrowski T, Maciąg R, Rix T, Maj E, Milczarek K, Korzeniowski K, Rowiński O. Wojtaszek M, et al. Among authors: maciag r. Radiol Med. 2019 Jun;124(6):450-459. doi: 10.1007/s11547-019-00993-2. Epub 2019 Feb 2. Radiol Med. 2019. PMID: 30712163
Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
Polish Thrombectomy Initiative, Słowik A, Wnuk M, Brzegowy P, Chrzanowska-Waśko J, Golenia A, Łasocha B, Włoch-Kopeć D, Ferens A, Serednicki W, Jarocki P, Bartosik-Psujek H, Kaczorowski R, Filip E, Grzegorzak M, Homa J, Darocha J, Dudek D, Guz W, Rejdak K, Luchowski P, Wojczal J, Sojka M, Górnik M, Stachowicz S, Jaworski J, Buraczyńska K, Ficek R, Szczepańska-Szerej A, Jargiełło T, Szczerbo-Trojanowska M, Lasek-Bal A, Puz P, Warsz-Wianecka A, Stęposz A, Ziaja K, Kuczmik W, Urbanek T, Ziaja D, Tomalski W, Kobayashi A, Richter P, Płoński A, Kotkowski M, Czepiel W, Kurkowska-Jastrzębska I, Sienkiewicz-Jarosz H, Członkowska A, BłażejewskaHyżorek B, Ryglewicz D, Konopko M, Brelak E, Antecki J, Szydłowski I, Włosek M, Stępień A, Brzozowski K, Staszewski J, Piasecki P, Zięcina P, Wołoszyńska I, Kolmaga N, Narloch J, Hasiec T, Gawłowicz J, Pędracka M, Porębiak J, Grzechnik B, Matsibora V, Frąszczak M, Leus M, Mazgaj M, Palacz-Duda V, Meder G, Skura W, Płeszka P, Świtońska M, Słomiński K, Kościelniak J, Sobieszak-Skura P, Konieczna-Brazis M, Rowiński O, Opuchlik A, Mickielewicz A, Szyluk B, Szczudlik P, Kostera-Pruszczyk A, Jaworski M, Maciąg R, Żyłkowski J, Adamkiewicz B, Szubert W, Chrząstek J, Raźniewski M, Pawelec A, Wilimborek P, Wagner R, Pilarski P, Gierach P, Baron J, Gruszka W, Ochudło S, Krzak-Kubica A, Rudzińska-Bar M, Zbroszczyk M, Smulska K, Arkuszewski M, Różański D, Koziorowski D, Meisner-Kramarz I, Szlufik S, Zaczyński A, Kądziołka K, Kordecki K, Zawadzki M, Ząbek M, Karaszewski B, Gąsecki D, Łowiec P, Dorniak W, Gorycki T, Szurowska E, Wierzchowska-Cioch E, Smyk T, Szajnoga B, Bachta M, Mazurek K, Piwowarska M, Kociemba W, Drużdż A, Dąbrowski A, Glonek M, Wawrzyniak M, Kaźmierski R, Juszkat R, Tomalski W, Heliosz A, Ryszczyk A, Zwiernik J, Wasilewski G, Tutaj A, Dałek G, Nosek K, Bereza S, Lubkowska K, Kamienowski J, Sobolewski P, Bielecki A, Miś M, Miś M, Krużewska-Orłowska M, Kochanowicz J, Mariak Z, Jakoniuk M, Turek G, Łebkowska U, Lewszuk A, Kordecki K, Dziedzic T, Popiela T. Polish Thrombectomy Initiative, et al. Among authors: maciag r. Neurol Neurochir Pol. 2017 Sep-Oct;51(5):339-346. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.05.004. Epub 2017 Jul 5. Neurol Neurochir Pol. 2017. PMID: 28756015
Multiple occlusions in extracranial arteries in patients with aortic arch syndrome: is minimally invasive treatment still possible? Technical aspects of the treatment based on our own experience and a review of the literature.
Kaszczewski PK, Ostrowski T, Maciąg R, Elwertowski M, Chudziński W, Gałązka Z. Kaszczewski PK, et al. Among authors: maciag r. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2021 Mar;16(1):183-190. doi: 10.5114/wiitm.2020.94517. Epub 2020 Apr 20. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2021. PMID: 33786133 Free PMC article.
19 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page