Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 1
2018 1
2020 1
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

6 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Effects of efavirenz and tenofovir on bone tissue in Wistar rats.
Matuszewska A, Nowak B, Nikodem A, Jędrzejuk D, Szkudlarek D, Zduniak K, Filipiak J, Sznadruk-Bender M, Tomkalski T, Ceremuga I, Bolanowski M, Szeląg A. Matuszewska A, et al. Among authors: tomkalski t. Adv Clin Exp Med. 2020 Nov;29(11):1265-1275. doi: 10.17219/acem/127684. Adv Clin Exp Med. 2020. PMID: 33269812 Free article.
Antiepileptic Stiripentol May Influence Bones.
Matuszewska A, Nowak B, Nikodem A, Merwid-Ląd A, Wiatrak B, Tomkalski T, Jędrzejuk D, Szeląg E, Sozański T, Danielewski M, Jawień P, Ceremuga I, Szandruk-Bender M, Bolanowski M, Filipiak J, Szeląg A. Matuszewska A, et al. Among authors: tomkalski t. Int J Mol Sci. 2021 Jul 2;22(13):7162. doi: 10.3390/ijms22137162. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34281215 Free PMC article.
Guidelines of Polish National Societies Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma. 2018 Update.
Jarząb B, Dedecjus M, Słowińska-Klencka D, Lewiński A, Adamczewski Z, Anielski R, Bagłaj M, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bednarczuk T, Bossowski A, Buziak-Bereza M, Chmielik E, Cichocki A, Czarniecka A, Czepczyński R, Dzięcioł J, Gawlik T, Handkiewicz-Junak D, Hasse-Lazar K, Hubalewska-Dydejczyk A, Jażdżewski K, Jurecka-Lubieniecka B, Kalemba M, Kamiński G, Karbownik-Lewińska M, Klencki M, Kos-Kudła B, Kotecka-Blicharz A, Kowalska A, Krajewska J, Kropińska A, Kukulska A, Kulik E, Kułakowski A, Kuzdak K, Lange D, Ledwon A, Lewandowska-Jabłońska E, Łącka K, Michalik B, Nasierowska-Guttmejer A, Nauman J, Niedziela M, Małecka-Tendera E, Oczko-Wojciechowska M, Olczyk T, Paliczka-Cieślik E, Pomorski L, Puch Z, Roskosz J, Ruchała M, Rusinek D, Sporny S, Stanek-Widera A, Stojcev Z, Syguła A, Syrenicz A, Szpak-Ulczok S, Tomkalski T, Wygoda Z, Włoch J, Zembala-Nożyńska E. Jarząb B, et al. Among authors: tomkalski t. Endokrynol Pol. 2018;69(1):34-74. doi: 10.5603/EP.2018.0014. Endokrynol Pol. 2018. PMID: 29442352 Free article.
[Diagnosis and treatment of thyroid cancer - Polish guidelines].
Jarząb B, Sporny S, Lange D, Włoch J, Lewiński A, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bręborowicz D, Brzeziński J, Bruszewska E, Chmielik E, Chosia M, Czarniecka A, Czetwertyńska M, Dedecjus M, Domagała W, Drabik G, Dusza-Kozera J, Dzięcioł J, Handkiewicz-Junak D, Hasse-Lazar K, Herman K, Hilarowicz-Pacanowska E, Jakubowski W, Jarząb B, Jastrzębska H, Jaworska M, Jurecka-Lubieniecka B, Kaczka K, Kalemba M, Kalicka-Kasperczyk A, Konturek A, Kos-Kudła B, Kowalska A, Kozłowicz-Gudzińska I, Krajewska J, Krawczyk A, Kropińska A, Krzakowski M, Kukulska A, Kulig A, Kuzdak K, Lange D, Lewiński A, Ławniczak-Cielińska D, Łącka K, Maksymiuk B, Niedziela M, Olszewski W, Paliczka-Cieślik E, Pałyga I, Pankowski J, Pomorski L, Prokurat A, Puch Z, Roskosz J, Shafie D, Sikora K, Słowiaczek M, Słowińska-Klencka D, Sowiński J, Sporny S, Stęchły T, Stobiecka E, Sygut J, Syrenicz A, Szramek-Urbaniak A, Szpak-Ulczok S, Tomkalski T, Waler J, Włoch J, Wołoszyńska K, Wygoda Z; Polish Endocrinology Society; Polish Thyroid Society; Polish Pathologic Society; Society of Polish Surgeons; Polish Society of Surgical Oncology; Polish Oncologic Society; Polish Society of Nuclear Medicine; Polish Society of Pediatric Endocrinology; Polish Society of Pediatric Surgery; Polish Society of Ultrasonography. Jarząb B, et al. Among authors: tomkalski t. Endokrynol Pol. 2010 Sep-Oct;61(5):518-68. Endokrynol Pol. 2010. PMID: 21049469 Polish. No abstract available.
Long-Term Administration of Abacavir and Etravirine Impairs Semen Quality and Alters Redox System and Bone Metabolism in Growing Male Wistar Rats.
Matuszewska A, Nowak B, Niżański W, Eberhardt M, Domrazek K, Nikodem A, Wiatrak B, Zduniak K, Olejnik K, Merwid-Ląd A, Tomkalski T, Jędrzejuk D, Szeląg E, Podhorska-Okołów M, Piotrowska A, Jęśkowiak I, Heinrich A, Rutkowska M, Dziewiszek W, Sozański T, Kwiatkowska J, Jawień P, Bolanowski M, Szeląg A. Matuszewska A, et al. Among authors: tomkalski t. Oxid Med Cell Longev. 2021 Jul 29;2021:5596090. doi: 10.1155/2021/5596090. eCollection 2021. Oxid Med Cell Longev. 2021. PMID: 34373766 Free PMC article.